zondag 31 augustus 2014

context Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020

Begin 2014 hebben tal van beleidsadviseurs en communicatiemedewerkers zich gebogen over een nieuwe visie en strategie voor de Vlaamse overheidscommunicatie. Er was een workshop met externe experts in januari, een workshop met interne experts in februari en een stakeholderforum op 1 april in het Vlaams Parlement.

De resultaten van het project ToeComSt werden samengevat in het document zes speerpunten voor het communicatiebeleid.

De beleidsvoorstellen uit het project ToeComSt werden geïntegreerd in de beleidsaanbevelingen aan de nieuwe Vlaamse Regering.

Op de blog toecomst.com blijven alle verslagen, werkdocumenten en tussentijdse rapporten ter beschikking.

De visie en de strategie voor de Vlaamse overheidscommunicatie 2014 - 2020 houdt rekening met:

  • de context waarin we werken: de evolutie naar een netwerkmaatschappij en de digitalisering
  • twee voorwaarden voor de hele organisatie: samenwerking en openheid


1. digitalisering - "Digitaal is het nieuwe normaal"

Peter Hinssen bracht al in 2010 zijn boek uit: "Digitaal is het nieuwe normaal. De revolutie is begonnen" - The New Normal.

Digitale diensten en informatie zijn niet meer een extraatje naast de "normale" dienstverlening. Het is voortaan logisch om diensten en informatie eerst en vooral digitaal aan te bieden. Zelfs om digitale diensten van meet af aan te ontwerpen voor mobiele toepassingen.

De digitale maturiteit van de Vlaamse overheid moet dus verhogen.

De focus moet liggen op het goed ontwerpen van nuttige en gebruiksvriendelijke diensten, dan pas op communicatie.

Maar digitaal is nog niet voor iedereen normaal. De overheid moet voldoende alternatieven blijven aanbieden. Persoonlijk contact - rechtstreeks of via tussenpersonen - is en blijft zeer belangrijk.


2. netwerkmaatschappij

De verticale, hiërarchische samenleving wordt horizontaler: de overheid is één speler tussen velen.

Mensen organiseren zichzelf vaker in (flexibele) netwerken, waarin het delen van informatie en resultaten belangrijk is: "delen is het nieuwe hebben." (Daan Roosegaarde)

De overheid kan het niet alleen. Ze moet (beleids)ruimte laten aan burgers / organisaties / bedrijven.

De overheid

  • verbindt
  • schept voorwaarden
  • geeft een duwtje, vult aan
  • bewaakt het algemeen belang
  • ontwikkelt beleid en werking in dialoog en interactie met doelgroepen en belanghebbenden3. samenwerking

Samenwerking heeft in de context van het ToeComst project drie betekenissen:

Samenwerking binnen entiteiten en over entiteits- en overheidsgrenzen heen. De Vlaamse overheid moet de verkokering tegengaan. Een goede hefboom daarvoor is: "van buiten naar binnen kijken".

Ook het Vlaamse communicatiebeleid is versnipperd. Graag een sterkere globale visie, meer coördinatie, meer netwerking en samenwerking: vorming, uitwisseling, proefprojecten, informatie die beweegt …

Samenwerking vanuit verschillende disciplines: beleid, communicatie, ICT, databeheer, analyse, juristen, HRM ... Werken in multidisciplinaire (project)teams is een advies dat in de verschillende speerpunten terugkomt.


4. openheid

Burgers, bedrijven en organisaties verwachten dat openheid en transparantie in het DNA zitten van de overheid.

Meer informatie actief "openbaar maken" - van passieve naar actieve openbaarheid - genereert ook meer betrokkenheid.

De overheid moet informatie en data delen. Ze moet burgers, bedrijven en organisaties ermee aan de slag laten gaan, capteren wat er gebeurt, en dan eventueel nieuwe stimulansen geven.

Het projectteam ToeComSt hield bij de opmaak van een hedendaagse visie en strategie voor de Vlaamse overheidscommunicatie rekening met de context waarin we werken bij de Vlaamse overheid - de evolutie naar een netwerkmaatschappij en de digitalisering - en met twee belangrijke voorwaarden voor de Vlaamse overheid in zijn totaliteit: samenwerking en openheid.

gerelateerde artikels op deze blog over visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie:

6 speerpunten voor het communicatiebeleid (1)

6 speerpunten voor het communicatiebeleid (2)

stakeholderforum ToeComSt - Brussel, 1 april 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!