zondag 15 september 2013

Start with Why - Waarom is de belangrijkste vraag

Waarom is de belangrijkste vraag. We besteden de meeste aandacht aan wat en hoe, terwijl de waarom-vraag doordringt tot de kern van de zaak, tot de bestaansreden, tot de essentie.
Dat is de visie die vertolkt wordt door Simon Sinek in zijn boek Start With Why.

Simon Sinek - Start With Why

Simon Sinek bedacht het concept van de Golden Circle en werkte dit uit in zijn boek Start With Why?

Het model bestaat uit 3 concentrische cirkels: centraal het woord Waarom, in de middelste cirkel Hoe en in de buitenste cirkel Wat.


Volgens Sinek kunnen de meeste bedrijven of organisaties gemakkelijk vertellen wat ze doen en sommige ook hoe ze dat doen. Op basis daarvan proberen ze mensen te overtuigen om hun producten of diensten te kopen.

Sinek stelt dat sterke organisaties het omgekeerde traject afleggen. Ze gaan uit van hun eigen kracht en bepalen eerst hun identiteit en bestaansreden in antwoord op de vraag: waarom doen we wat we doen?

De visie van Simon Sinek, het stellen van de Waarom-vraag wint aan invloed.

Hierna licht ik toe hoe Bruno Rouffaer, Raf Stevens en Piet Wulleman het concept van de gouden cirkel toegepast hebben in hun eigen werk.Bruno Rouffaer - No way. Big Bad Boss Era Is Over

In zijn boek No way. Big Bad Boss Era Is Over pleit Bruno Rouffaer voor een drastische ommezwaai in leiderschap. Waarom? Omdat volgens hem de oude leiderschapsstijl de toekomst van de mens en van de wereld vernietigt.

Rouffaer ziet drie menselijke eigenschappen als bron van alle ellende en slechte gedragingen: hebzucht, hoogmoed en narcisme.

"Zowel structuren (...) als individuele waarden en de gedragingen die daarbij horen, zullen moeten transformeren in de richting van meer balans, empathie, billijkheid, vertrouwen, langetermijndenken, inclusie ...", stelt Rouffaer. "De beweging van hebzucht, hoogmoed en narcisme naar altruïsme, nederigheid en evenwicht is noch te ontkennen, noch tegen te houden." (zijn cursivering)

Bruno Rouffaer verwijst naar Simon Sinek bij het formuleren van zijn stelling over leiderschap. Iedereen weet wat hij doet, sommigen weten hoe ze het (zouden) moeten doen, maar weinigen weten waarom ze het doen.

En weten waarom je iets doet is nu net de kern van de zaak.
"Leiderschap begint en eindigt bij de waarden die de leider voorstaat en hoe die waarden worden vertaald in voorbeeldgedrag. Leiders worden beoordeeld op hun waarom, de waarden die ze voorstaan, en de manier waarop ze die waarden laten leven in hun organisatie." stelt Bruno Rouffaer. (mijn cursivering)

Raf Stevens - No Story, No Fans

Raf Stevens, Corporate Storyteller, gebruikte de gouden cirkel van Simon Sinek bij het helder krijgen van de identiteit en de bestaansreden van zijn eigen onderneming.

Hij wist perfect wat hij gedaan had in zijn professionele loopbaan in marketing en communicatie; en hij wist precies hoe het allemaal gedaan moest worden. Maar waarom hij al die jaren actief geweest was in marketing en communicatie en waarom hij nu het heft in eigen handen wou nemen en zijn leven een nieuwe wending geven, was niet duidelijk.

Vrienden vroegen hem waarom hij zijn leven drastisch omgooide, waarom hij een mooie carrière liet varen.

Hij stopte met te praten over wat hij deed en hoe hij het deed. Hij begon met mensen te praten over wat hem echt bezielde, waarin hij echt geloofde: de kracht van storytelling. En hij vertelde aan iedereen die het wou horen waarom hij hierin zo sterk geloofde.

Het benadrukken van de reden waarom hij doet wat hij doet - mensen inspireren om de dingen te doen die hen inspireren - gaf hem de boost die hij nodig had om zijn leven over een andere boeg te gooien.

In zijn boek No Story, No Fans gaat Raf Stevens dieper in op de theorie van Sinek.

WAT - elke organisatie weet WAT ze doet.

HOE - sommige organisaties weten HOE ze doen wat ze doen. Met HOE proberen ze uit te leggen hoe een product of dienst anders of beter is.

WAAROM - slechts heel weinig organisaties kunnen helder uitleggen WAAROM ze doen wat ze doen. WAAROM betekent hier: wat is je doel, je geloof, de zaak waar je voor staat? WAAROM bestaat je organisatie? WAAROM sta je elke ochtend op? En WAAROM zou iemand zich aangesproken of betrokken voelen?

Waarom is de kern van de zaak voor Raf Stevens. Mensen moeten kunnen connecteren met je waarom, met je bestaansreden, met je waarde. En die reden is niet veel geld verdienen of succesvol zijn. Die reden moet het hart aanspreken.

Piet Wulleman - De Verlichte Merkdespoot

In zijn boek De Verlichte Merkdespoot pleit merkstrateeg Piet Wulleman er voor dat merken vertrekken vanuit een eigen visie, een droom, een point of view: een standpunt, een visie over een bepaalde markt, een bepaalde categorie. Een standpunt waarmee je het eens of oneens kunt zijn. Een standpunt dat duidelijk maakt hoe je naar de wereld kijkt en vooral welke rol je voor je eigen merk ziet weggelegd. Waarom je merk überhaupt een bestaansreden heeft.

Wulleman beroept zich hiervoor op de theorie van Simon Sinek. De echt grote merken definiëren zichzelf eerst aan de hand van het antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? En pas daarna komt het Hoe en Wat.

Wulleman is voorstander om je merk te definiëren in termen van een point of view, een Waarom in plaats van een Wat: "Je creëert meer bewegingsvrijheid, bent minder afhankelijk van één product. Merken die een scherp gedefinieerd Waarom hebben, staan steviger op hun benen als er plotseling een concurrent opdaagt, die hetzelfde Wat kan aanbieden: hetzelfde product, dezelfde karakteristieken, dezelfde of - typisch - een lagere prijs....."

"Waarom zouden consumenten aan die lokroep weerstaan?" vraagt Wulleman zich af, tenzij mensen trouw blijven aan je point of view.

conclusie

Elke organisatie moet de Waarom-vraag stellen, de vraag naar de bestaansreden, de kern van de zaak. Dit is niet de gemakkelijkste vraag. Te vaak wordt de vraag uit de weg gegaan en wordt gecommuniceerd over Wat de organisatie doet en Hoe ze dat doet.

We moeten ruimte en tijd vrij maken om na te denken over de Waarom-vraag, om de positie van de organisatie te bepalen. Een helder standpunt of positie geeft de plaats van de organisatie in de wereld aan en versterkt het verhaal dat de organisatie te vertellen heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!