vrijdag 31 mei 2013

Sociale media strategie van The World Bank

Op 29 mei 2013 hadden we een interessante ontmoeting met Jim Rosenberg, hoofd sociale media en online communicatie van The World Bank. Jim was enkele dagen in Brussel en had een informele ontmoeting met enkele experten sociale media van de federale en Vlaamse overheid en van de stad Antwerpen.The World Bank

De missie van The World Bank, gevestigd in Washington, is een einde maken aan armoede wereldwijd.

Het is geen bank in de klassieke zin. De bank wordt gesteund door 188 lidstaten en is actief in meer dan 100 landen. De bank voorziet in advies, onderzoek, leningen met lage rentevoet, intrestvrije kredieten en leningen aan ontwikkelingslanden.

The World Bank ziet zichzelf in een leidende rol op vlak van transparantie, toegang tot informatie, open data en kennis.
Tot haar belangrijkste interessegebieden behoren educatie, gezondheidszorg, openbaar bestuur, ontwikkeling van de financiële en private sector, landbouw, leefmilieu en beheer van natuurlijke rijkdommen.

The World Bank communiceert in 58 talen, waarvan 6 talen gehanteerd worden als werktalen (corporate languages).


The World Bank is actief op diverse sociale media

blogs

Gestart in 2005 werd bloggen voor The World Bank mainstream in 2008. In 2010 namen ze een social media policy aan en in 2011 werd ingezet op het beheer van sociale media, campagnes ondersteund via crowdsourcing en werd een blog in het Arabisch en het Chinees opgezet. Vanaf 2012 schakelen ze om van campagnes naar het faciliteren en opvolgen van conversaties.

Facebook

The World Bank heeft een zeer actieve community op Facebook. De leeftijd van de gemiddelde deelnemer is 24 jaar. Meer dan 80 % van de deelnemers leeft in een ontwikkelingsland. De community leden zijn goed opgeleid, leven vaak in een stedelijke omgeving. Ze ijveren gepassioneerd voor gezonde lucht, proper water, een goed wegennet, jobs en een goede opleiding. Ze vinden een goed bestuur, kansen voor groei en ontwikkeling belangrijk. Ze willen een betere toekomst.The World Bank zet ook in op Flickr, Youtube, Instagram, Tumblr en Twitter.

de sociale media strategie van The World Bank

Jim Rosenberg gaf ook inzicht in de sociale media strategie van The World Bank:

  1. Sociale media zijn je 'ambassade', een goede website is je 'thuisland'. Bouw een website om je eigen inhoud te communiceren. Het op regelmatige basis en consistent publiceren van inhoud is de basisvereiste voor engagement.
  2. Het grotere beeld bestaat uit vele details.
  3. Mensen zijn je belangrijkste kapitaal, zowel je collega' s als de mensen voor wie je werkt (je interne en externe klanten). Als je klanten en je medewerkers voelen dat je open en geëngageerd bent, zullen ze je ook zo benaderen.

de social media policy van The World Bank

The World Bank maakt gebruik van zowel "owned/managed" social media (kanalen in eigendom of in beheer van de organisatie) als "earned" social media (andere sites en platformen die ze niet zelf beheert). Het zijn vooral de medewerkers van de afdeling van Jim Rosenberg (sociale media en online communicatie) die de accounts op het niveau van de organisatie beheren en via die sociale media communiceren.

The World Bank heeft een eenvoudige social media policy. De policy is vooral bedoeld om medewerkers te engageren en ondersteunen bij hun werk en de verdere uitbouw van hun expertise en hun netwerk.

De medewerkers van de andere afdelingen worden aangemoedigd sociale media te gebruiken. De meesten met een persoonlijke account gebruiken die vooral om te observeren, te luisteren en te leren wat experten in hun vakgebied vertellen.
Medewerkers worden wel aangemoedigd om via hun persoonlijke accounts te tonen dat ze voor The World Bank werken. Ze mogen over hun werk communiceren, maar niet spreken namens de organisatie.

reactieschema voor beheerders van sociale media

The World Bank heeft ook een reactieschema voor beheerders van sociale media.
Zie ook de blogpost reactieschema' s voor beheerders van sociale media, met ondermeer het reactieschema van de stad Antwerpen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!