maandag 20 mei 2013

de Reflectieve Communicatie Scrum ™ van Betteke van Ruler

Het traditionele communicatieplan mag de kast in. Dat is de opvatting van Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap aan de universiteit van Amsterdam. Er is nood aan meer evaluatie en meer flexibele planning. Daarom ontwikkelde ze een nieuwe methodologie voor communicatieplanning, de Reflectieve Communicatie Scrum ™.

het traditionele communicatieplan

Het traditionele communicatieplan kent een logisch en cyclisch verloop:

 • analyse van gegevens en diagnose
 • communicatiedoelstellingen bepalen
 • relatieschema maken, doelgroepen afbakenen
 • uitwerking van het communicatieplan, realisatie van de communicatiedoelstellingen
 • evaluatie van de communicatie-inspanningen
waarna de cyclus zich opnieuw op gang trekt.Het traditionele communicatieplan is te statisch voor de communicatie-uitdagingen van vandaag.
Betekent dat dan dat er helemaal geen communicatieplanning meer nodig is? Toch wel, een methode is nuttig. Je hebt wel degelijk een soort van communicatieplan nodig, want een communicatieplan:
 • ordent en structureert
 • legitimeert (budget en menskracht)
 • helpt nadenken over doel en doelstellingen
 • helpt nadenken over benodigde faciliteiten
 • vermijdt louter denken in communicatiemiddelen of kanalen
 • helpt bij afstemming

Zonder communicatieplan raak je als communicatieverantwoordelijke gemakkelijk verloren.

Hoe dynamischer de omgeving, hoe flexibeler het communicatieplan moet zijn, dus hoe meer vormen van evaluatie voorkomen.

4 vormen van evaluatie
manifesto voor agile planning (flexibele planning)


 • stel individuen en interacties boven processen en middelen
 • stel functionaliteit boven documenten
 • bevorder samenwerking boven contractvastlegging
 • leer omgaan met verandering boven het strikt volgen van het communicatieplan

kenmerken van een flexibele communicatieaanpak

 • geen SMART-doelstellingen, maar AMBITIE
 • geen kant en klare actie maar definiëren wat je nodig hebt / wie je nodig denkt te hebben
 • start met 'lichte' acties die permanent worden gemonitord
 • indien nodig acties aanpassen en bijsturen
 • korte cycli (tussensprints) met gezamenlijke validatie van eerdere afspraken
 • de communicatie-actie eindigt als de (gezamenlijk bijgestelde) ambitie is gehaald.

de Reflectieve Communicatie Scrum ™ van Betteke van Ruler

Als nieuwe, meer flexibele methode van communicatieplanning stelt Betteke van Ruler de Reflectieve Communicatie Scrum ™ voor:
 1. niet aan het einde van het communicatietraject maar tussentijds evalueren
 2. de opdrachtgever meenemen in ontwikkelingen
 3. co-creatie met stakeholders voor optimaal resultaat
 4. interventies programmeren in sprints
 5. op vaste momenten reflecteren in 'scrums'
 6. validatie aan het eind van iedere sprint
 7. werken met bijstelbare acties.

4 soorten accountability

professional accountability
Leg uit wat je vakgebied is, wat je bijdraagt aan de resultaten van de organisatie. Ontwikkel een visie op het vakgebied en breng die visie overtuigend.

decisional accountability
Onderbouw steeds je keuzes; leg uit waarom je bepaalde acties uitvoert.
Je kan zelf onderzoek doen. Je moet een visie ontwikkelen op basis van onderzoek en theorievorming. Wat is het verhaal van de organisatie? Wat kan communicatie bijdragen?

social accountability
Dit gaat om ethiek, om professionele integriteit, om integer handelen als communicatieadviseur.

performative accountability
Laat zien wat je resultaten zijn. Dit is een moeilijke, zeker als je hierop afgerekend wordt. Welk resultaat of succes is louter te wijten aan communicatie? Wat is toe te wijzen aan andere disciplines?


scrum en sprint

Een scrum of scrummage is een term uit de rugbysport. Een scrum is een manier van spelhervatting na een kleine technische overtreding.
Scrum wordt bij softwareontwikkeling ook gehanteerd als term. In die zin betekent scrum 'raamwerk voor het flexibel beheren van de ontwikkeling van nieuwe software'. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints werkende software opleveren.

In het communicatieschema van Betteke van Ruler heeft scrum de betekenis van een regelmatige meeting met het team, voor monitoring en reflectie. Bij voorkeur meerdere keren per week, rechtopstaand vergaderen om de gestelde ambitie te valideren of een nieuwe ambitie te plannen, waarna het team een nieuwe sprint kan inzetten.

Meer over de Reflectieve Communicatie Scrum ™ van Betteke van Ruler op de website de Nieuwe Communicatieprofessional. Op die website, www.dncp.nl ontwikkelt zich een interessante discussie over agile communicatieplanning, scrums, tussensprints. Zie ook de antwoorden van Betteke van Ruler in reacties op vragen en opmerkingen van lezers.


1 opmerking:

 1. Ik hou van dit boekje: http://retrospektiven-kurzundgut.de/

  BeantwoordenVerwijderen

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!