woensdag 6 juni 2012

starten met social media bij een overheidsorganisatie: plan van aanpak

Zouden we ook iets doen met social media? En hoe beginnen we daaraan? En welk gebruik door eigen medewerkers laten we toe? Die vragen leven bij (het management van) overheidsdiensten die over het gebruik van social media nadenken. Meestal komen die vragen terecht bij medewerkers van een communicatie- of marketingdienst die persoonlijk al actief zijn op sociale netwerken. Hen wordt gevraagd een 'nota' te maken, een 'plan van aanpak' te ontwikkelen of een 'social media strategie' uit te werken.

Communicatieverantwoordelijken die social media gebruiken en erover nadenken om ze ook te gebruiken in hun overheidscommunicatie stellen zich volgende vragen:

 • Welke van onze doelgroepen zijn actief op welke social media?
 • Hoe past communicatie via social media in onze communicatiestrategie?
 • Hoe integreren we social media in de mediamix van de organisatie?
 • Wat is het aandeel van social media in onze globale mediamix?
 • Wie maakt de accounts aan en gaat communiceren?
 • Moeten we op zoveel mogelijk platformen en netwerken aanwezig zijn?
 • Stellen we een "handreiking social media" op? (richtlijnen voor het personeel)
 • Hanteren we een reactieschema voor een gepaste (re)actie op negatieve/positieve berichtgeving over onze organisatie?


Er zijn minstens 2 extreme benaderingen mogelijk. Enerzijds kan je er onvoorbereid en ongeordend op los experimenteren, "springen" en zien waar je uitkomt. Anderzijds kan je - eventueel met begeleiding van een communicatiebureau - een uitgebreide studie opzetten en een strategie ontwikkelen, die dan uiteraard nog geïmplementeerd moet worden. Ik pleit voor een 'gulden middenweg', een pragmatische aanpak in 3 fasen, door eigen medewerkers.

Het drie fasen-model

Bijgaand model voor de introductie en het gebruik van social media bij een overheidsorganisatie bestaat uit 3 fasen:

 • fase 1: observatie
 • fase 2: activatie en participatie
 • fase 3: conversatie


Wat zou je eventueel veranderen of verbeteren aan dit model? Geef gerust je commentaar hieronder.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!