zaterdag 23 juni 2012

Een goed idee valt niet uit de lucht

Ken je dat gevoel? Je hebt een schitterend idee en net op het moment dat je het wilt opschrijven gaat de telefoon en weg idee. Of je hebt een notaboekje op het nachtkastje om die geniale inval bij het eerste ochtendgloren direct neer te pennen. En later die ochtend bij een kop koffie vraag je je af wat die aantekening nu precies betekent of wat je er zo geniaal aan vond.
Misschien krijg je prima ideeën onder de douche of tijdens het joggen? Even weg van de wereld en je brein draait op volle toeren. Maar wat in de ideële wereld zo goed leek blijft vaak niet overeind wanneer je het probeert uit te werken op papier. Of je doet wat opzoekingswerk op internet en wat blijkt? Het bestaat al! Of het is ooit al geprobeerd en het werkte niet (goed).

Iedereen kan prima ideeën bedenken. Maar om ze uit te werken tot een concreet, realistisch en haalbaar project is er meer nodig. Waarom gaan we niet te rade bij Sara Coene @ocean_ears ? Sara is de schitterende winnaar van de wedstrijd eenideeperdag, een initiatief van Flanders DC. Sara heeft een eigen methode ontwikkeld om tot resultaten te komen, want een goed idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Om ideeën te realiseren heb je niet enkel verbeelding en creativiteit nodig maar ook een zekere structuur. Sara spreekt over "The Creativity TRIP", een creatieve reis van ingeving tot uitgewerkt idee, via 4 cruciale stappen:
  1. Tijd
  2. Reflectie
  3. Inventiviteit
  4. Plan


Take the Creativity TRIP: een creatieve zoektocht naar een haalbaar idee

Is de reis zelf niet plezanter, vol beleving en geeft die niet meer voldoening dan het bereiken van het uiteindelijke doel? Laat ons de verschillende etappes van de creatieve zoektocht zoals Sara die definieert eens van naderbij bekijken.

tijd

Maak tijd voor creativiteit, creativi-tijd. Voor creativiteit is tijd en ruimte nodig. Maak even tijd vrij om eens rustig na te denken, je te concentreren, te focussen. Bedenk wat je beste momenten van de dag zijn. Ben je een ochtendmens of een nachtraaf? Plan eventueel de tijd voor een brainstorm of reflectiemoment in. Ga wel bewust met je tijd om: reserveer je tijdsblok voor reflectie niet te strak, maar laat het ook niet eindeloos uitlopen.

reflectie

De boog kan niet altijd gespannen staan. Je kan niet continu met allerlei problemen en projecten bezig zijn. Als je te druk bezig bent en krampachtig op zoek bent naar ideeën lukt het niet. Om tot ideeën te komen heb je ook ruimte en ontspanning nodig. Neem afstand, relax. Ontmoet mensen, ga naar nieuwe plaatsen, bezoek steden, lees veel, luister en observeer. Doe op geregelde tijdstippen bewust niets. Maak tijd voor reflectie.

inventiviteit

Brainstorm alleen of met een groep. Overdenk je ideeën, werk ze uit, test ze, herwerk ze indien nodig, breid uit en vul aan.

plan

Een idee dat in een lade blijft liggen is misschien een goed idee maar blijft onvolkomen als het niet uitgewerkt wordt. Maak een plan om je idee te realiseren. Ga op zoek in je netwerk naar mensen met de juiste competenties of hulpbronnen die je kunnen helpen om je idee te realiseren. Maak een concreet werkplan met uit te voeren taken, rollen, timing, deadlines, eventueel benodigd budget, ... Maak 'the creativity trip'!


Sara Coene is International Continuous Improvement Manager voor Sara Lee in Brussel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!