zaterdag 23 juni 2012

Een goed idee valt niet uit de lucht

Ken je dat gevoel? Je hebt een schitterend idee en net op het moment dat je het wilt opschrijven gaat de telefoon en weg idee. Of je hebt een notaboekje op het nachtkastje om die geniale inval bij het eerste ochtendgloren direct neer te pennen. En later die ochtend bij een kop koffie vraag je je af wat die aantekening nu precies betekent of wat je er zo geniaal aan vond.
Misschien krijg je prima ideeën onder de douche of tijdens het joggen? Even weg van de wereld en je brein draait op volle toeren. Maar wat in de ideële wereld zo goed leek blijft vaak niet overeind wanneer je het probeert uit te werken op papier. Of je doet wat opzoekingswerk op internet en wat blijkt? Het bestaat al! Of het is ooit al geprobeerd en het werkte niet (goed).

Iedereen kan prima ideeën bedenken. Maar om ze uit te werken tot een concreet, realistisch en haalbaar project is er meer nodig. Waarom gaan we niet te rade bij Sara Coene @ocean_ears ? Sara is de schitterende winnaar van de wedstrijd eenideeperdag, een initiatief van Flanders DC. Sara heeft een eigen methode ontwikkeld om tot resultaten te komen, want een goed idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Om ideeën te realiseren heb je niet enkel verbeelding en creativiteit nodig maar ook een zekere structuur. Sara spreekt over "The Creativity TRIP", een creatieve reis van ingeving tot uitgewerkt idee, via 4 cruciale stappen:
 1. Tijd
 2. Reflectie
 3. Inventiviteit
 4. Plan


Take the Creativity TRIP: een creatieve zoektocht naar een haalbaar idee

Is de reis zelf niet plezanter, vol beleving en geeft die niet meer voldoening dan het bereiken van het uiteindelijke doel? Laat ons de verschillende etappes van de creatieve zoektocht zoals Sara die definieert eens van naderbij bekijken.

tijd

Maak tijd voor creativiteit, creativi-tijd. Voor creativiteit is tijd en ruimte nodig. Maak even tijd vrij om eens rustig na te denken, je te concentreren, te focussen. Bedenk wat je beste momenten van de dag zijn. Ben je een ochtendmens of een nachtraaf? Plan eventueel de tijd voor een brainstorm of reflectiemoment in. Ga wel bewust met je tijd om: reserveer je tijdsblok voor reflectie niet te strak, maar laat het ook niet eindeloos uitlopen.

reflectie

De boog kan niet altijd gespannen staan. Je kan niet continu met allerlei problemen en projecten bezig zijn. Als je te druk bezig bent en krampachtig op zoek bent naar ideeën lukt het niet. Om tot ideeën te komen heb je ook ruimte en ontspanning nodig. Neem afstand, relax. Ontmoet mensen, ga naar nieuwe plaatsen, bezoek steden, lees veel, luister en observeer. Doe op geregelde tijdstippen bewust niets. Maak tijd voor reflectie.

inventiviteit

Brainstorm alleen of met een groep. Overdenk je ideeën, werk ze uit, test ze, herwerk ze indien nodig, breid uit en vul aan.

plan

Een idee dat in een lade blijft liggen is misschien een goed idee maar blijft onvolkomen als het niet uitgewerkt wordt. Maak een plan om je idee te realiseren. Ga op zoek in je netwerk naar mensen met de juiste competenties of hulpbronnen die je kunnen helpen om je idee te realiseren. Maak een concreet werkplan met uit te voeren taken, rollen, timing, deadlines, eventueel benodigd budget, ... Maak 'the creativity trip'!


Sara Coene is International Continuous Improvement Manager voor Sara Lee in Brussel.

woensdag 13 juni 2012

Handreiking sociale media voor de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid beschikt nu ook over een handreiking sociale media voor haar personeel. De handreiking, met praktische richtlijnen, is bedoeld voor ambtenaren van de Vlaamse overheid die op professioneel vlak of als privépersoon actief zijn op sociale media. Sociale media bieden zeker kansen, maar moeten zorgvuldig gebruikt worden. De handreiking biedt een houvast aan ambtenaren die al actief gebruik maken van sociale media of dat in de toekomst van plan zijn.


Handreiking sociale media thema Open Koffie van 7 juni 2012

De handreiking sociale media werd op 7 juni 2012 toegelicht door Godfried Knipscheer (@godje), adviseur bij de afdeling Communicatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Het verslag van de Open Koffie op 7 juni 2012 in Brussel en alle documenten kan je nalezen op de blog openoverheid.nu. Openoverheid.nu is een socialemediaproject van de Vlaamse overheid.
Deelnemers aan de Open Koffie kregen een exemplaar van de handreiking mee naar huis. De handreiking is opgevat als een post-it die aan het computerscherm gekleefd kan worden. Je kan de handreiking ook als .PDF-bestand downloaden.


maandag 11 juni 2012

Sociale media: bedreiging of kans voor overheidsorganisaties?

In haar presentatie Sociale media: bedreiging of kans biedt Nancy De Vogelaere (@nancyDVogelaere)  een overzicht van social media die in een overheidscontext ingezet zouden kunnen worden. De demo kan opgevat worden als een kennismaking met social media voor ambtenaren die hier nog niet of onvoldoende mee vertrouwd zijn. De demo is opgedeeld in 2 delen. In het eerste deel gaat Nancy in detail in op volgende vragen: Wat zijn social media? Welke kan je gebruiken? Social media als Twitter, Yammer, Wikipedia, Facebook, LinkedIn, Slideshare, YouTube, ... passeren de revue. In deel 2 bespreekt Nancy de professionele mogelijkheden van social media voor overheidsorganisaties. Vooraf gaat ze kort in op bedreigingen en kansen.

Welke bedreigingen ziet het management?

 • Medewerkers zullen te weinig met hun werk bezig zijn en te veel tijd spenderen op sociale netwerken.
 • Medewerkers zullen berichten posten die de organisatie schade kunnen toebrengen.
 • Klanten zullen in social media (negatief) berichten over de organisatie of ongewenste commentaren posten.
 • Gevoelige informatie van de organisatie komt in de openbaarheid.

Social media bieden zeker kansen voor overheidsorganisaties

 • Mogelijkheid om vacatures via allerlei platformen kenbaar te maken.
 • Extra media om informatie van en over de organisatie te verspreiden.
 • Burgers kunnen via social media die informatie delen en de boodschap versterken / verder verspreiden.
 • Via social media kan je feedback vragen of krijgen van burgers.
 • Via social media kan je werken aan het imago en de reputatie van de organisatie.
Het thema social media: kansen en bedreigingen voor corporate communicatie kwam eerder aan bod op het congres van 7 oktober 2010 van de Stichting Corporate Communicatie. De belangrijkste conclusies van het congres kan je nalezen in het artikel 'Threats van sociale media voor corporate communicatie'.

cursus sociale media - overheid
View more presentations from Nancy De Vogelaere

Bekijk zeker ook de presentatie "Sociale media in overheidscontext" die Nancy gaf op het congres 'Efficiënte en Effectieve Overheid' van 4Instance op 21 maart 2012.

Nancy De Vogelaere is afdelingshoofd van de afdeling informatie en Communicatie bij het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.


woensdag 6 juni 2012

starten met social media bij een overheidsorganisatie: plan van aanpak

Zouden we ook iets doen met social media? En hoe beginnen we daaraan? En welk gebruik door eigen medewerkers laten we toe? Die vragen leven bij (het management van) overheidsdiensten die over het gebruik van social media nadenken. Meestal komen die vragen terecht bij medewerkers van een communicatie- of marketingdienst die persoonlijk al actief zijn op sociale netwerken. Hen wordt gevraagd een 'nota' te maken, een 'plan van aanpak' te ontwikkelen of een 'social media strategie' uit te werken.

Communicatieverantwoordelijken die social media gebruiken en erover nadenken om ze ook te gebruiken in hun overheidscommunicatie stellen zich volgende vragen:

 • Welke van onze doelgroepen zijn actief op welke social media?
 • Hoe past communicatie via social media in onze communicatiestrategie?
 • Hoe integreren we social media in de mediamix van de organisatie?
 • Wat is het aandeel van social media in onze globale mediamix?
 • Wie maakt de accounts aan en gaat communiceren?
 • Moeten we op zoveel mogelijk platformen en netwerken aanwezig zijn?
 • Stellen we een "handreiking social media" op? (richtlijnen voor het personeel)
 • Hanteren we een reactieschema voor een gepaste (re)actie op negatieve/positieve berichtgeving over onze organisatie?


Er zijn minstens 2 extreme benaderingen mogelijk. Enerzijds kan je er onvoorbereid en ongeordend op los experimenteren, "springen" en zien waar je uitkomt. Anderzijds kan je - eventueel met begeleiding van een communicatiebureau - een uitgebreide studie opzetten en een strategie ontwikkelen, die dan uiteraard nog geïmplementeerd moet worden. Ik pleit voor een 'gulden middenweg', een pragmatische aanpak in 3 fasen, door eigen medewerkers.

Het drie fasen-model

Bijgaand model voor de introductie en het gebruik van social media bij een overheidsorganisatie bestaat uit 3 fasen:

 • fase 1: observatie
 • fase 2: activatie en participatie
 • fase 3: conversatie


Wat zou je eventueel veranderen of verbeteren aan dit model? Geef gerust je commentaar hieronder.