zaterdag 21 april 2012

Websites of weblogs en internetfora worden voortaan ook beschouwd als drukpers

Worden bloggers voortaan als journalisten beschouwd? Volgens 2 arresten van 6 maart 2012 van het Hof van Cassatie van België kunnen internetfora, weblogs en websites als drukpers beschouwd worden. Deze uitspraak heeft belangrijke consequenties.

Arrest van het Hof van Beroep te Gent

In een artikel van 23 juni 2011 staat Pieter Jan Valgaeren stil bij een arrest van het Hof van Beroep te Gent na een jarenlange procedure tussen Marc Ernst en Ludo Pyis. Meerdere waarnemers concluderen dat met deze uitspraak bloggers dezelfde rechten hebben als gewone offline journalisten. Valgaeren stelt zich de vraag of deze uitspraak van het Hof van Beroep een echte gelijkschakeling is van beschermenswaardige positie van de blogger. "Heeft het Hof de intentie gehad de blogger (of alle bloggers?) effectief te erkennen als journalist of sprak hij zich enkel uit over de vormvoorwaarden van het verspreiden van informatie, in casu in de blogosphere?" Valgaeren stelt dat verdere rechtspraak hierover uitsluitsel zal moeten brengen.

In zijn artikel "Rechter oordeelt dat blogger journalist is" bespreekt Dominique Deckmyn de uitspraak van het Hof. Het blijkt dat dit niet de eerste keer is dat de Belgische rechtspraak bloggers en journalisten gelijkstelt. Deckmyn citeert hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof  van de Universiteit Gent:
‘De rechtspraak is de laatste tien jaar steeds duidelijker gaan erkennen dat de waarborgen die gelden voor de ‘drukpers' ook gelden op het internet en op blogs'. De correctionele rechtbank is niet bevoegd en de zaak wordt niet doorverwezen naar het hof van assisen. ‘De facto kan men dus rekenen op de journalistieke vrijheid', zegt Voorhoof.


Zijn bloggers journalisten of hooguit mee met hun tijd?

Tom Vingerhoets onderzoekt het thema burgerjournalistiek in een vraaggesprek met professor Jos Huypens, oud-redacteur bij Gazet van Antwerpen.
Journalistiek wordt vaak beschouwd als een vorm van ‘zich uiten voor anderen’, zegt Huypens. "In dat geval is bloggen inderdaad journalistiek. Iemand die daarentegen een dagboek schrijft voor zichzelf kan je geen journalist noemen. De notie publiciteit in de betekenis van openbaarheid moet aanwezig zijn."

Hebben bloggers dan dezelfde rechten als beroepsjournalisten?

Wettelijk gezien is er geen enkel verschil, zegt Huypens. "Zelfs de wet op het bronnengeheim geldt voor iedereen die zich met journalistiek bezighoudt. Professionele journalisten zijn onderworpen aan een bepaalde deontologie." Huypens vindt wel dat burgerjournalisten minder plichten hebben dan gewone journalisten. En dat is potentieel problematisch. De "burgerjournalist" is voor Huypens evenzeer gebonden aan de wetten tot bescherming van de privacy en het recht van antwoord.

Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, erkent dat de juridische bescherming van de journalist, onder meer ook het bronnengeheim, steeds meer verbreed wordt.

Internetmedia vallen onder grondwettelijke bescherming van drukpers

Christophe Callewaert gaat in zijn bijdrage 'Internetmedia vallen voortaan onder grondwettelijke bescherming van drukpers' van 22 maart 2012 dieper in op twee arresten van het Hof van Cassatie van 6 maart 2012. Strafbare meningsuitingen op websites kunnen enkel nog bestraft en vervolgd worden voor het Hof van Assisen. Artikel 150 van de grondwet heeft het Hof van Assisen en dus een volksjury bevoegd gemaakt om te oordelen over drukpersmisdrijven. Maar voor laster begint men geen assisenprocedure. Voor drukpersmisdrijven gold dus een feitelijke straffeloosheid, zegt Callewaert. In twee recente arresten van 6 maart besliste het Hof van Cassatie om die feitelijke straffeloosheid uit te breiden tot alles wat op het internet gepubliceerd wordt. Websites of weblogs en internetfora worden voortaan ook beschouwd als drukpers.

Die stelling wordt ook aangehouden in het artikel van Vlaamse Nieuwsmedia. Dient een strafbare mening die wordt verspreid via het internet aan hetzelfde regime als dat van de traditionele (druk)pers te worden onderworpen? Ja, luidt het antwoord. "Het Hof van Cassatie heeft nu middels twee recente arresten de laatste twijfel weggenomen door te oordelen dat websites, blogs en internetfora voortaan dienen te worden beschouwd als drukpers," lezen we op Vlaamse Nieuwsmedia.


De 2 arresten van het Hof van Cassatie van 6 maart 2012


Arrest van 6 maart 2012 van Het Hof van Cassatie van België:  Nr. P.11.1374.N   Nr. P.11.0855.N  

Dirk Voorhoof: internetmedia, weblogs en websites zijn voortaan ook drukpers

“Internetmedia genieten nu dezelfde grondwettelijke waarborgen als de klassieke drukpers”, schrijft hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof in De Juristenkrant en in Mediakritiek.

"De toepassing van het begrip drukpersmisdrijf op online-media, blogs en internetfora impliceert nu wel dat niet enkel media met actualiteitsberichtgeving vanuit een journalistieke invalshoek de positieve gevolgen van de feitelijke straffeloosheid wegens laster, eerroof en beledigingen mogen ervaren. Voortaan hoeven ook personen die dergelijke uitingen via internet posten, geen strafvervolging te vrezen." stelt Voorhoof.
Voorhoof ziet wel een bijkomend probleem. Individuele webloggers bekommeren zich weinig om de journalistieke beroepsethiek. Benadeelden van onbetamelijke journalistiek kunnen met een klacht terecht bij de Raad voor de Journalistiek, "maar de Raad staat zwak om de journalistieke beroepsethiek ook ruimer te stimuleren en bewaken," schrijft Voorhoof.

Betekent dit nu dat een weblog per definitie kan genieten van de grondwettelijke persvrijheid?

Die interpretatie gaat voor Schoups advocaten iets te ver. Zie artikel 'Persvrijheid voor bloggers?'
Het Hof van Cassatie heeft volgens hen niet gesteld dat elke weblog zich op artikel 25 van de Grondwet kan beroepen. "Het is echter niet (meer) vereist dat een mening wordt verspreid door een “gedrukt geschrift“, met andere woorden: het medium van verspreiding is geen voorwaarde voor de toepassing van artikel 25 van de Grondwet." Hieruit echter afleiden dat elke weblog van de grondwettelijke persvrijheid kan genieten, lijkt voor Schoups advocaten wat voorbarig.Bronnen:

EMSOC, User Empowerment in a Social Media Culture, Pieter Jan Valgaeren, Hof van Beroep beschouwt bloggers als journalisten, 23 juni 2011

DWARS, studentenblad Universiteit Antwerpen, Jaargang 8 - Dwars 50, Iedereen journalist, interview met prof. Jos Huypens.

Dominique Deckmyn, Rechter oordeelt dat blogger journalist is. De Standaard, 16 juni 2011

Christophe Callewaert, Internetmedia vallen voortaan onder grondwettelijke bescherming van drukpers  , De Wereld Morgen, 22 maart 2012

Vlaamse Nieuwsmedia: Hof van Cassatie verklaart artikel 25 van de grondwet van toepassing op internet. geen datum

Dirk Voorhoof, Internetmedia, weblogs en websites zijn voortaan ook drukpers. MediaKritiek, 22 maart 2012.

Dirk Voorhoof, Weblogs en websites zijn voortaan ook drukpers. De Juristenkrant, Kluwer, 21 maart 2012, pagina 4 - 5

Schoups advocaten, Persvrijheid voor bloggers? 23 maart 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!