maandag 2 januari 2012

De 5 meest gelezen artikels van 2011 op Paulscommunicatieblog

2011 was op inhoudelijk vlak een goed jaar voor mij: interessante studiedagen rond het thema overheidscommunicatie en sociale media, goede boeken, een noodzakelijke vernieuwde aanpak van crisiscommunicatie via sociale media na het Pukkelpopdrama. Ik had dan ook stof genoeg voor blogposts.

In 2011 publiceerde ik 37 artikels op Paulscommunicatieblog en 2 bijdragen van gastbloggers. De 5 meest gelezen bijdragen hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken:
  • ze behoren tot de groep van langste artikels
  • ze bevatten links naar andere sites of auteurs
  • ze kregen commentaren
  • ze hebben alle vijf raakvlakken met sociale media
  • drie artikels hangen nauw met elkaar samen: crisiscommunicatie via sociale media na het Pukkelpopdrama.
In onderstaand overzicht geef ik een korte situatieschets van die 5 blogposts (van 5 naar 1).


5. Mag de werkgever de toegang tot sociale netwerksites verbieden? - 23 mei 2011

Wanneer we spreken over sociale media in een bedrijfscontext wordt vaak aangehaald dat het beter is om het gebruik ervan toe te staan, maar dit best te regelen via een 'social media policy'. Ook wordt aanbevolen de werknemers te leren omgaan met sociale media. Bepaalde praktijkvoorbeelden tonen dan weer aan dat de toegang tot sociale netwerksites technisch wordt afgesloten of dat die sites enkel toegankelijk zijn voor bepaalde werknemers in een specifieke rol of functie.
Advocaat Filip Tilleman onderzocht of er wettelijke bepalingen bestaan voor werkgevers om de toegang tot sociale netwerken voor hun werknemers te verbieden. De conclusie is dat het perfect legaal is om technisch de toegang tot sociale netwerksites te blokkeren. Dit is echter vrij drastisch. Daarom pleit Tilleman voor meer vertrouwen en goede afspraken tussen werkgever en werknemers.


4. Welke hashtags gebruiken op Twitter bij crisis? - 22 augustus 2011

Na het Pukkelpopdrama bleek dat mensen vlak na de ramp vanaf de festivalweide vooral communiceerden via Twitter. Via Twitter kwam ook een spontane golf van steun en hulp op gang. Uit onderzoek bleek dat mensen verschillende types van berichten de wereld instuurden. De informatiedoorstroming verliep echter niet vlekkeloos.
Achteraf hadden meerdere mensen gelijktijdig het idee een voorstel van hashtags uit te werken. Dit is echter te ambitieus gebleken. Voor zover ik kon nagaan bestaan er geen universele afspraken over hashtags in crisissituaties. Er bestaan wel al voorbeelden van hashtags die gebruikt werden bij eerdere rampen.

Een expertengroep crisiscommunicatie van Kortom, de Vereniging voor Overheidscommunicatie, boog zich over de bredere kwestie van crisiscommunicatie via sociale media. In het handboek "Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie" dat ze presenteerden op 23 november 2011 wordt ook dieper ingegaan op de inzet van Twitter in crisiscommunicatie.

3. Principes van conversity toepasbaar bij de overheid? - 25 mei 2011

Dit is een gastbijdrage, gepubliceerd door Steven Van Caeneghem, webredacteur bij de dienst Communicatie van de Vlaamse Landmaatschappij, een agentschap van de Vlaamse overheid. Steven woonde op 24 mei 2011 de presentatie bij van Clo Willaerts @bnox op Open Overheid Nu, het platform van de Vlaamse Overheid voor kennisuitwisseling en netwerking rond nieuwe manieren van communiceren met de burger via sociale media.
Of het Conversity Model ook kan toegepast worden in een overheidscontect zal nog moeten blijken. Om die vraag te onderzoeken zullen de principes uit het boek van Clo Willaerts getoetst moeten worden aan de strategie en het business model van specifieke agentschappen.


2. Model van crisiscommunicatie via sociale media - 11 september 2011

Tijdens het seminar van Kortom over de kracht van sociale media tijdens crisissituaties op 9 september 2011 in Brussel presenteerde Jo Caudron van DearMedia @jcaudron een raamwerk voor de inzet van sociale media bij rampen of crisis.
Het artikel geeft een zo getrouw mogelijke weergave van de ideeën en visie van Jo Caudron. Het bevat ook de Slideshare-presentatie van Jo waarin het model voor crisiscommunicatie uitvoerig wordt besproken.


1. Welke rol kan twitter spelen in crisiscommunicatie? - 20 augustus 2011

Vlak na het verwoestende onweer op de Pukkelpopweide lieten de klassieke media het afweten. Voor het eerst bij een crisis in België communiceerden mensen massaal via sociale media, in het bijzonder via Twitter. Heel wat analisten en experten (crisis)communicatie bogen zich in de dagen en weken na de ramp over het communicatievraagstuk.
In dit artikel worden bijdragen besproken van Dado Van Peteghem, Jo Caudron en Stijn Pieters.


Welk artikel draagt jouw voorkeur weg? Alle feedback is welkom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!