woensdag 5 oktober 2011

Over Het Nieuwe Werken: verslag Kluwer congres 29 september 2011

Op 29 september 2011 organiseerde Kluwer het congres Over Het Nieuwe Werken in Brussel. De deelnemers kregen een zeer uitgebreid programma voorgeschoteld met zowel plenaire sessies van keynote speakers als kleinere sessies met cases uit de praktijk. Gastheer voor het congres was Wim De Vilder, nieuwsanker bij de VRT. Hij schetste ook de problematiek over Het Nieuwe Werken.

Wat is Het Nieuwe Werken? Een definitie

De Vilder baseerde zich op "Het Nieuwe Werken ontrafeld" van Ruurd Baane, Patrick Houtkamp en Marcel Knotter om  vier kenmerken van Het Nieuwe Werken te definiëren:
 • tijdonafhankelijk en plaatsonafhankelijk werken
 • medewerkers sturen op resultaten
 • vrije toegang tot kennis en ervaringen
 • flexibele arbeidsrelaties.
Vervolgens gaf De Vilder toelichting bij een Kluwer studie over Het Nieuwe Werken, uitgevoerd bij 872 respondenten (uit HR, ICT, facility management en bij leidinggevenden - zowel bedienden als vrije beroepen, in Vlaanderen en Nederland). Belangrijkste resultaten:
 • Kent u Het Nieuwe Werken? Vlaanderen: 42 % ja - Nederland: 96 % ja
 • Waar werkt u? 39 % beslist zelf waar zij/hij werkt; mannen 49 %, vrouwen 30 %
 • Wanneer werkt u? 46 % beslist zelf over de invulling van de arbeidstijd; mannen 57 %, vrouwen 37 %
 • 70 % werkt vaak buiten de kantooruren
 • Welke nadelen zijn er? minder zichtbaar voor collega' s en management: 79 %; direct contact met collega' s is belangrijker dat kunnen thuis werken: 63 %
 • Moet de werkgever instaan voor de inrichting van de werkplaats thuis? 35 % zegt ja, de werkgver moet dit bekostigen.
 • Zijn sociale media onmisbaar? 50 % ja
 • Is uw organisatie klaar voor het Nieuwe Werken? amper 22 % zegt ja.

Verslag van de drie plenaire sessies

Tijdens het congres waren er drie plenaire sessies met keynote speakers. Een uitgebreid verslag van elke sessie kan je nalezen door hierna op de titel van de presentatie te klikken:

 1. Het Nieuwe Werken? Eerst Het Nieuwe Organiseren! - Prof. dr. Geert Van Hootegem, Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven

  Het Nieuwe Werken biedt fascinerende mogelijkheden. Een win-win is in de maak. Daarvoor is het anders inrichten van de werkplaats en beter communiceren een noodzakelijke voorwaarde. Maar het is niet voldoende. Het vraagt vooral veel inzicht in hoe processen verlopen. Het Nieuwe Werken moet georganiseerd worden. Anders Organiseren is een essentiële voorwaarde om van Het Nieuwe Werken een succes te maken.
 2. Zonder cultuurverandering geen Nieuwe Werken! - Frans Van Rooij, Performance coaching.

  Het Nieuwe Werken is veel meer dan een flexibele werkplek en vernieuwde ICT. Om de sprong naar de eenentwintigste eeuw echt te maken, hebben we een andere mentaliteit nodig. Een nieuwe bedrijfscultuur die steunt op de vier V' s: verbondenheid, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid.
 3. Schapen leren niet, ook de nieuwe niet! - Jef Staes

  Het Nieuwe Werken geeft een nieuwe dynamiek aan hoe we werken gaan organiseren, vandaag en in de toekomst. Technologie en arbeidsorganisatie worden gezien als de drijvende krachten. Zijn dit wel de echte drijvende krachten of missen we de belangrijkste hefbomen om te slagen in het zogenaamde Nieuwe Werken? Staes toont de confrontatie tussen niet lerende schapen en altijd lerende 3D-smarts. Tussen het werken in een nieuwe weide of het werken in een functievrije wereld. Tussen grazende en moedige mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!