woensdag 24 augustus 2011

Oost-Vlaamse burger verkiest nog klassieke media bij incidenten

Voor haar masterproef onderzocht studente Communicatiewetenschappen aan de universiteit Gent Annelies De Smet de manier waarop inwoners van 11 Oost-Vlaamse gemeenten het risico op rampen inschatten en in welke mate ze behoefte hebben aan informatie over die risico’s. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, die op basis van de resultaten een start wil maken met risicocommunicatie. Het onderzoek werd op 28 juni 2011 aan de pers voorgesteld: Masterproef leidt tot betere risicocommunicatie in Oost-Vlaanderen.
Opvallende vaststelling in het onderzoek is dat sociale media als Twitter en Facebook nog zeer laag scoren bij de burger als gewenst kanaal om informatie te ontvangen van de overheid bij incidenten.

  • volledig document masterproef Annelies De Smet: "Een onderzoek naar risicobeleving en informatiebehoefte met betrekking tot rampen in de provincie Oost-Vlaanderen"
  • samenvatting van de masterproef (PDF - site Oost-Vlaanderen)
  • Presentatie 'Onderzoek naar risicobeleving en informatiebehoefte met betrekking tot rampen' (PPT - site Oost-Vlaanderen)
de kernconclusies van het onderzoek van Annelies De Smet
  1. Risicocommunicatie moet op de agenda geplaatst worden: er is nood aan coherente, niet versnipperde wetgeving en volwaardig risicocommunicatiebeleid
  2. issues: verkeersonveiligheid, crimininaliteit en transport van gevaarlijke stoffen
  3. non-issues: terrorisme, grote evenementen, kerncentrales
  4. De burger heeft een grote informatiebehoefte, maar blijft zelf passief
  5. De gemeente is dé informatiebron bij risico' s
  6. Geprefereerde kanalen bij ramp of crisis: luidspreker en regionale televisie
Brief en brochure zijn de ideale kanalen voor risicocommunicatie

In een periode dat zich geen incident voordoet wil de Oost-Vlaming de informatie ontvangen via een brief. 71 % van de respondenten verlangt de informatie over risico' s te ontvangen via een brief en 53 % wil dit via een brochure of folder. 37 % geeft e-mail op als kanaal.
Opmerkelijk is dat sociale media nog behoorlijk onderaan het lijstje bengelen wanneer het om risicocommunicatie gaat. Slechts 9 % wil de informatie ontvangen via SMS en 8 % via Twitter of Facebook.

Crisiscommunicatie via luidspreker en regionale televisie

Bij incidenten wil de Oost-Vlaming snel op de hoogte gebracht worden. Hij kiest daarbij voor luidsprekerwagens, de lokale radio of regionale televisiezender en e-mail. 46 % van de respondenten wil de informatie via luidsprekerwagens krijgen, 42 % wenst de info via de regionale televisiezender en 40 % via e-mail. De regionale of lokale radiozender kan op 35 % rekenen, SMS haalt 33 % en de sociale media (Twitter of facebook) slechts 10 %.

Provincie Oost-Vlaanderen zet door met crisiscommunicatie

Communicatieverantwoordelijke Julie Clément @jc_julie  gaf op 22 augustus 2011 extra toelichting in een reactie op een blogpost 'Welke hashtags op Twitter gebruiken bij crisis'. De provincie Oost-Vlaanderen heeft een plan klaar om sociale media te integreren in haar crisiscommunicatieplannen; daarin staan al de principes van vaste #, organisatie (wie doet wat), monitoring en bijsturing.

Kortom start met expertengroep crisiscommunicatie

Julie Clément is ook voorzitter van Kortom, de Vereniging voor Overheidscommunicatie. Kortom start in september met een expertengroep crisiscommunicatie. Het is de bedoeling dat experten verder onderzoeken welke kanalen de overheid best kan inschakelen in haar crisiscommunicatie en welke sociale media mee ingezet kunnen worden in de crisiscommunicatie. Kortom gaat proberen algemene aanbevelingen te formuleren die dan op de respectievelijke niveaus kunnen toegepast worden in de bestaande crisiscommunicatieplannen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!