maandag 20 juni 2011

Hoe kunnen overheidsdiensten gebruik maken van Twitter?

Hoe kunnen overheidsdiensten gebruik maken van Twitter? Dat is de onderzoeksvraag van Simon Wardenier, student aan de Artevelde Hogeschool in zijn eindproject tot het behalen van het diploma bachelor in het communicatiemanagement. In zijn eindwerk onderzoekt Wardenier op welke manier Twitter kan ingezet worden voor het verwezenlijken van communicatieve doelstellingen binnen overheidsdiensten. Hij wil de meerwaarde en relevantie van het gebruik van Twitter voor overheidsdiensten aantonen.

Het opzet van het onderzoek is enerzijds ambtenaren een visie aan te bieden voor het wijzigen van bestaand mediabeleid of het ontwikkelen van nieuw beleid. Anderzijds wil het rapport een overzicht bieden van de talrijke mogelijkheden van Twitter op basis van visies van ambtenaren en social media experts (via diepte-interviews).

Voor zijn onderzoek heeft Wardenier de scope afgebakend. Overheidsdiensten hebben een scala aan doelstellingen. Hij berperkt zich tot communicatiedoelstellingen en dan specifiek: voorlichingsdoelstellingen, PR-doelstellingen en 'promotionele' doelstellingen (toerisme, city-marketing).

Eindconclusies
  1. Twitter kan door overheidsdiensten nog niet ingezet worden als medium voor massacommunicatie; het bereik is nog onvoldoende groot. Twitter kan wel doeltreffend ingezet worden in een geïntegreerde mediamix. Twitter kan ook effectief ingezet worden voor het bereiken van 'opinion leaders' en andere overheidsdiensten.
  2. Twitter kan op een indirecte manier wel bijdragen aan massacommunicatie, omdat journalisten en andere mediaprofessionals talrijk aanwezig zijn op dit platform; het aanbieden van informatie door overheidsdiensten via Twitter verhoogt de kans dat het door journalisten en professionals wordt opgepikt en via de algemene media toch de burger bereikt.
  3. Overheidsdiensten kunnen via Twitter ook berichten en vragen van burgers opvangen. Hiervoor is Twitter een sterk medium omdat de input en de informatie van het aanwezige publiek kwalitatief en waardevol is. Een actieve aanwezigheid op Twitter levert overheidsdiensten heel wat op:
    - maatschappelijk relevante informatie
    - informatie over de dienstverlening zelf (zowel positief als negatief, klachten) en de manier waarop de dienstverlening verbeterd kan worden
    - constructieve, innovatieve ideeën om knelpunten aan te pakken en problemen op te lossen
  4. Overheidsdiensten kunnen problemen en nieuwsfeiten detecteren en er intern over discussiëren om zich beter voor te bereiden op toekomstige calamiteiten of om hun interne processen bij te sturen.
algemene conclusie

Twitter kan bij alle communicatieve doelstellingen van overheidsdiensten een meerwaarde bieden. De eenvoud en snelheid van het medium en de kwaliteit van de berichten maken van Twitter een heel sterk communicatiekanaal voor alle overheidsdiensten.

Je kan het rapport downloaden via LIBISnet.
Meer info over het rapport: @simnw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!