dinsdag 21 juni 2011

Jo Caudron - The future of media

Recent Jo Caudron van Dearmedia  aan het werk gezien op het Belga Corporate Services Congres op 7 juni 2011 in Antwerpen. Jo hield er een presentatie onder de noemer 'Hoe sociale media integreren in uw corporate communicatie'?
Ik vond de demo niet direct terug op Slideshare en verwijs daarom naar zijn demo van 20 juni 2011 over 'The future of media' die volgens het zelfde stramien is opgebouwd. Hier het verhaal van Jo.
Media zijn dramatisch aan het veranderen. Die evolutie is niet nieuw, maar de veranderingen culmineren vandaag. Er treedt irritatie op bij klanten (lezers, kijkers, gebruikers van media). Vooral reclame moet het ontgelden. De klassieke media zoals kranten en tijdschriften zijn er nog niet in geslaagd hun printformat succesvol om te zetten naar digitale versies; uitgevers houden geen geld over aan hun digitale experimenten.
Het werkt ook niet om een aantrekkelijk magazine proberen over te zetten op een site. Het is een andere gebruikerservaring. Er is ook 'contentfragmentatie'.
Het sociale aspect in media is niet nieuw. Klassieke media kenden al de ingezonden lezersbrief, het opiniestuk in de krant, de boze telefoon naar de klantendienst. Maar de bedrijven hebben niet langer de 'mediapower'. Vandaag vertellen mensen aan mekaar over wat interessant is voor hen, wat ze van merken of bedrijven vinden. En dit gaat supersnel en zeer breed via sociale netwerken. Klassieke media zijn absoluut noodzakelijk en blijven belangrijk. Nieuw is dat bedrijven zich moeten engageren op sociale media. Bedrijven zijn niet langer 'in control'. Klanten vertellen hun verhaal en werken mee aan de reputatie en het imago van het merk.


evolutie van web 1.0 over web 2.0 naar web 3.0Web 1.0 is het 'klassieke' internet, de webpagina' s met vrij statische informatie, websites, webbrowsers, de eerste interactieve diensten ... Web 2.0 wordt gekenmerkt door sociale componenten, gebruikers die informatie delen, interactie met anderen, ...Web 3.0 wordt gekenmerkt door 'Rich Content', "slimme inhoud", "tagging", het semantische web.Bedrijven en organisaties hebben een nieuwe strategie nodig

PR staat voor Public Relations maar kwam in het verleden vooral neer op "Press Relations": persconferenties organiseren, persberichten versturen, relaties met journalisten onderhouden en waken over positieve berichtgeving in de pers. Vandaag is PR meer dan ooit Public Relations = praten met het publiek. Bedrijven hebben een nieuwe strategie nodig: waarom engageren we ons op social media? Wie willen we bereiken via social media? Gaan we enkel monitoren en luisteren of gaan we ons ook engageren? Er is nood aan:
 • nieuwe structuren - Wie is de eigenaar van sociale media? Er zijn veel medewerkers/klanten die communiceren over je bedrijf en je merk - Hoe ga je daar mee om?
 • nieuwe tools
 • nieuwe concepten - bijvoorbeeld "embed", linken, sharing, "liking"
 • nieuwe rollen - content marketing; elk bedrijf heeft nood aan zijn eigen "rockstar" - wie neemt de rol van begeesterende, charismatische communicator op?
 • nieuwe doelgroepen
 • nieuwe kanalen
Bedrijven moeten een 'social media plan' opmaken, een beleid ontwikkelen, medewerkers vrijstellen om de rol van ambassadeur voor het bedrijf op te nemen en echte community managers of conversation managers te worden.
maandag 20 juni 2011

Hoe kunnen overheidsdiensten gebruik maken van Twitter?

Hoe kunnen overheidsdiensten gebruik maken van Twitter? Dat is de onderzoeksvraag van Simon Wardenier, student aan de Artevelde Hogeschool in zijn eindproject tot het behalen van het diploma bachelor in het communicatiemanagement. In zijn eindwerk onderzoekt Wardenier op welke manier Twitter kan ingezet worden voor het verwezenlijken van communicatieve doelstellingen binnen overheidsdiensten. Hij wil de meerwaarde en relevantie van het gebruik van Twitter voor overheidsdiensten aantonen.

Het opzet van het onderzoek is enerzijds ambtenaren een visie aan te bieden voor het wijzigen van bestaand mediabeleid of het ontwikkelen van nieuw beleid. Anderzijds wil het rapport een overzicht bieden van de talrijke mogelijkheden van Twitter op basis van visies van ambtenaren en social media experts (via diepte-interviews).

Voor zijn onderzoek heeft Wardenier de scope afgebakend. Overheidsdiensten hebben een scala aan doelstellingen. Hij berperkt zich tot communicatiedoelstellingen en dan specifiek: voorlichingsdoelstellingen, PR-doelstellingen en 'promotionele' doelstellingen (toerisme, city-marketing).

Eindconclusies
 1. Twitter kan door overheidsdiensten nog niet ingezet worden als medium voor massacommunicatie; het bereik is nog onvoldoende groot. Twitter kan wel doeltreffend ingezet worden in een geïntegreerde mediamix. Twitter kan ook effectief ingezet worden voor het bereiken van 'opinion leaders' en andere overheidsdiensten.
 2. Twitter kan op een indirecte manier wel bijdragen aan massacommunicatie, omdat journalisten en andere mediaprofessionals talrijk aanwezig zijn op dit platform; het aanbieden van informatie door overheidsdiensten via Twitter verhoogt de kans dat het door journalisten en professionals wordt opgepikt en via de algemene media toch de burger bereikt.
 3. Overheidsdiensten kunnen via Twitter ook berichten en vragen van burgers opvangen. Hiervoor is Twitter een sterk medium omdat de input en de informatie van het aanwezige publiek kwalitatief en waardevol is. Een actieve aanwezigheid op Twitter levert overheidsdiensten heel wat op:
  - maatschappelijk relevante informatie
  - informatie over de dienstverlening zelf (zowel positief als negatief, klachten) en de manier waarop de dienstverlening verbeterd kan worden
  - constructieve, innovatieve ideeën om knelpunten aan te pakken en problemen op te lossen
 4. Overheidsdiensten kunnen problemen en nieuwsfeiten detecteren en er intern over discussiëren om zich beter voor te bereiden op toekomstige calamiteiten of om hun interne processen bij te sturen.
algemene conclusie

Twitter kan bij alle communicatieve doelstellingen van overheidsdiensten een meerwaarde bieden. De eenvoud en snelheid van het medium en de kwaliteit van de berichten maken van Twitter een heel sterk communicatiekanaal voor alle overheidsdiensten.

Je kan het rapport downloaden via LIBISnet.
Meer info over het rapport: @simnw

woensdag 1 juni 2011

Burgemeester Daniël Termont van Gent op Twitter!

Veel schoon volk en veel bijgeleerd op de GentM van 31 mei 2011. De organisatoren hadden zowaar Polle de Maagt van Insites Consulting en burgemeester Daniël Termont weten te strikken voor een interessante babbel over conversation management.
Consternatie als de échte burgemeester van Gent wordt uitgedaagd voor een batlle door 'The mayor from Ghent' on Foursquare, maar de pikorde werd vrij snel hersteld.

Polle de Maagt begon zijn demo met de stelling dat burgemeester Termont vandaag al een Conversation Manager is:


Burgemeester Termont is al een Conversation Manager!

Burgemeester Termont, we mogen Daniël zeggen, is al een Conversation Manager. Hij was een halfuurtje te laat op de afspraak, "wegens een dringende ontmoeting over het nieuwe voetbalstadion voor Gent", maar stak na de intro van Polle direct van wal in zijn unieke stijl. Hij is elke dag van 07.00 uur tot na middernacht in de weer voor zijn stad en haar burgers; hij beantwoordt persoonlijk elke dag tussen 150 en 200 e-mails van burgers; elk weekend gaat hij persoonlijk op stap in zijn stad om mensen te bezoeken en vooral om naar mensen te luisteren, de eerste basiscompetentie van een CM! Hij vindt de persoonlijke benadering superbelangrijk. Hij staat erop de e-mails persoonlijk te beantwoorden, ook als de inhoud vrij kritisch is voor de diensten of de toon soms brutaal is. Dagelijks is hij daar tot twee uur mee bezig. Hij probeert ook op zo veel mogelijk activiteiten van burgers in zijn stad aanwezig te zijn.

Het mediagebruik van onze burgemeester

Daniël gebruikt een BlackBerry om zijn e-mails te screenen en bereikbaar te zijn. Hij gebruikt ook een iPad, vooral om te surfen op internet, maar "het inladen van e-mails duurt seconden en dat is te lang voor mij"! Hij heeft ook een fanpage op Facebook, maar beheert die niet zelf. De community page wordt beheerd door een medewerker, zo zegt hij en dit staat ook vermeld op de "wall". Zijn BlackBerry bevat ook voorgeprogrammeerde antwoorden. Door bijvoorbeeld de letter X te selecteren stuurt hij jou als antwoord "dat hij spijtig genoeg niet op je evenement kan aanwezig zijn wegens andere verplichtingen, maar niettemin veel succes"! En wat met Twitter? "Geen tijd", zegt de burgemeester. We moeten hem niet overtuigen van de mogelijke impact ervan, in tegendeel maar binnen zijn dagelijks tijdsgebruik kan hij Twitter er niet bij nemen. Dit was echter buiten de waard gerekend, in dit geval Polle de Maagt en de aanwezige geeks die graag een handje toesteken.

Daniël houdt de boot af .... voor even toch

Een meisje in de zaal maakte de opmerking dat de burgemeester via e-mail en zijn plaatsbezoeken wel een bepaald publiek bedient maar waarschijnlijk ook een grotere groep (jongere) inwoners niet betrekt in zijn communicatie. Kan een burgemeester van een studentenstad als Gent dat wel maken? Dit is een belangrijke groep die hij via Twitter wel zou kunnen bereiken.
Daniël heeft toch vragen bij het medium. Kan je wel een foto meesturen? En hoe iemand een persoonlijk antwoord sturen of een dossiervraag beantwoorden in 140 karakters? En zegt Daniël: "Er wordt wat afgezeverd op Twitter." Waar, Daniël, maar er zitten ook heel wat journalisten en opiniemakers op Twitter en worden belangrijke gebeurtenissen niet eerst via Twitter bekend gemaakt? Stel je voor dat je als burgemeester volgende Tweet de wereld kan insturen: "Bomalarm in Ikea Gent; politie en brandweer ter plaatse; ontruiming verloopt sereen" om met volgtweets live verslag uit te brengen tot de geruststellende tweet "Bomalarm voorbij; alles onder controle". Of dat je minuten na de beslissing over een belangrijk dossier in de gemeenteraad kan twitteren: "Dossier Y goedgekeurd"?

Daniël gaat de uitdaging aan!

Voor Polle de Maagt is het geen óf - óf maar een én - én verhaal. De burgemeester zou regelmatig met een smartphone een bericht via Twitter de wereld kunnen insturen. Het twitteren hoeft zelfs niet bovenop de behandelingstijd van zijn e-mails te komen, want kan onderweg gebeuren. Hij kan een groep mensen bereiken die hij waarschijnlijk vandaag nog niet bereikt. Hij kan ook links doorsturen naar pagina' s op de website van de stad voor concrete dienstverlening van de stadsdiensten of naar een site met antwoorden op veelgestelde vragen of een persoonlijke blog met visieteksten en standpunten.
Daniël Termont is ervan overtuigd en ook van het feit dat de Twitter-account door hem persoonlijk moet beheerd worden. Maar ja, hoe begin je daaraan?

surprise, surprise

Polle heeft de Twitteraccount @DanielTermont aangemaakt. Follow this man! Daniël gaat de uitdaging aan om als experiment vanaf dinsdag 7 juni voor minstens 1 week te gaan twitteren. Wedden dat, als hij zijn eigen stem en stijl heeft gevonden, hij Twitter aan zijn mediamix toevoegt. Van een echte Conversation Manager verwachten we niet anders!