maandag 23 mei 2011

Mag de werkgever de toegang tot sociale netwerksites verbieden?

Sociale netwerken in elke stadium van de arbeidsovereenkomst

In Gazet van Antwerpen van zaterdag 21 mei 2011 gaat advocaat Filip Tilleman in de rubriek "het woord aan de expert" dieper in op meerdere aspecten van sociale netwerksites in de relatie tussen werkgever en werknemer: ook de baas zit op Facebook en LinkedIn.

Hij bekijkt vanuit juridisch standpunt de rol die Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen spelen bij het screenen van sollicitanten, tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of het einde ervan.

Toegang tot sociale netwerksites technisch blokkeren?

Het valt niet uit te sluiten dat werknemers tijdens het werk surfen op internet en daarbij ook sociale netwerksites bezoeken. Meer en meer bedrijven stellen in navolging van een internetpolicy en een e-mailpolicy ook een social media policy op.
Tilleman zegt dat de controle op de naleving van een dergelijk beleid vaak botst met de principes inzake privacy van de werknemer. Volgens Tilleman is het effectiever om de toegang tot sociale netwerksites technisch te blokkeren, wat controle overbodig maakt en perfect legaal is.

Social media policy en opleiding van medewerkers

Zo maar de toegang tot sociale netwerksites blokkeren voor de eigen medewerkers is natuurlijk redelijk drastisch. Het getuigt ook van weinig vertrouwen tussen leidinggevenden en werknemers en zegt ook iets over de bedrijfscultuur en de sfeer binnen het bedrijf. Nochtans zijn er heel wat goede voorbeelden te vinden van topbedrijven met een helder beleid voor het gebruik van sociale media en een beperkt aantal regels. Onderzoek toont aan dat een social media policy werkt als de werknemers betrokken worden, de nodige opleiding en begeleiding krijgen en hierover open gecommuniceerd wordt binnen het bedrijf.

Bedreigingen van sociale media voor corporate communicatie

In een eerder artikel over de gevaren van sociale media voor de reputatie van het bedrijf haalde ik al aan dat controle uit den boze is. Als moderne onderneming niet meedoen met sociale media is onhoudbaar.

Daarom is het noodzakelijk het gebruik van sociale media in te passen in de bedrijfsstrategie:

  • Ontwikkel een beleid voor het gebruik van sociale media (zie het uitstekende voorbeeld van Steven De Smet - hoofdcommissaris van politie: een sociale media-strategie voor de politie)
  • Maak een langetermijnplanning, gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen
  • Zorg voor opleiding en begeleiding van de medewerkers
  • Zorg voor voldoende budget
  • Ontwikkel richtlijnen voor de medewerkers, "social media guidelines" (zie de Richtlijnen bij het gebruik van sociale media op het portaal van het federale personeel - Fed Web).
Hoe gaat het er bij jou in het bedrijf of de organisatie aan toe? Beschikt je bedrijf over richtlijnen en krijg je de nodige begeleiding? Of heb je geen toegang tot sociale netwerksites op het werk?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!