dinsdag 31 mei 2011

E-tendering verplicht bij de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 is e-tendering verplicht binnen de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen. Dat betekent dat de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid enkel nog digitaal kunnen verlopen via het online platform e-tendering. De Vlaamse Regering nam die beslissing op 20 mei 2011.

e-procurement: digitalisering van het aankoopproces bij de overheid

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan e-procurement. E-procurement staat voor het elektronisch afhandelen van het aankoopproces. Op 18 juli 2008 keurde de Vlaamse Regering de invoering van e-procurement goed. Dat gaat over meer dan alleen de elektronische behandeling van overheidsopdrachten. Het gaat over het inzetten van digitalisering om het hele aankoopproces van de overheid te verbeteren. E-tendering is hier een onderdeel van.

De belangrijkste modules uit het Vlaamse e-procurementprogramma zijn

• Het elektronisch publiceren van overheidsopdrachten

Bestekken moeten via elektronische weg gepubliceerd worden en toegankelijk zijn voor bedrijven.
• Het elektronisch indienen van offertes (e-tendering)

Bedrijven moeten offertes via elektronische weg kunnen indienen.

• Het contractmanagementsysteem

Via het contractmanagementsysteem worden alle overheidsopdrachten geregistreerd, opgevolgd en beheerd. Dat wordt dan ook de authentieke bron.

E-procurement is van toepassing op een heel omvangrijke doelgroep, namelijk op iedereen die onderhevig is aan de wet op de overheidsopdrachten. Naast de entiteiten van de Vlaamse overheid behoren ook de lokale besturen, de onderwijsinstellingen, de welzijns- en culturele organisaties tot die doelgroep.

De uitbouw van dit platform past binnen het Europese actieplan om tegen 2010 alle berichten, teksten en documenten verbonden aan een overheidsopdracht elektronisch beschikbaar te stellen en de helft van de ingediende offertes via digitale weg te ontvangen.

E-Notification, enige officieel publicatieplatform in België


De aankondiging van overheidsopdrachten boven de publicatiedrempel is verplicht. Aankondigingen werden vroeger officieel bekend gemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Sinds 1 januari 2011 is e-Notification het enige officieel publicatieplatform in België. E-Notification is het platform voor het elektronisch publiceren van overheidsopdrachten. Het BDA werd volledig geïntegreerd in e-Notification.
Je vindt het officieel nationaal publicatieplatform enkel terug op de website public procurement.

Online platform e-tendering: elektronisch indienen van offertes

Op 4 juni 2010 kwam er een omzendbrief voor het gebruik van e-tendering. De Vlaamse Regering beveelt de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen aan om de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid in de toekomst enkel nog digitaal te laten verlopen via het online platform e-tendering.

Het gebruik van e-tendering binnen de Vlaamse overheid wordt verplicht vanaf 1 januari 2012. Het Departement Bestuurszaken onderneemt de nodige initiatieven ter ondersteuning van het project. Zo blijven bijvoorbeeld opleidingen en trainingen beschikbaar en komen er follow-upsessies. Alle informatie voor bedrijven over overheidsopdrachten is te vinden op Kanoo, het Kanaal voor online overheidsopdrachten in Vlaanderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!