maandag 18 april 2011

ambtenaren minst geïnteresseerd in gebruik sociale media (Nederlands onderzoek)

De 38ste meting van de Randstad werkmonitor - Rotterdam, april 2011 had gebruik van sociale media vanuit werknemer perspectief als onderzoeksontwerp. In totaal werden 810 Nederlandse werkenden bevraagd. Je kan het rapport aanvragen.

Hierna focus ik vooral op de bevindingen voor werknemers binnen de overheid; algemene bevindingen van het onderzoek volgen achteraan dit artikel.

Gebruik social media in dienstverlening en overheid zeer divers

Binnen de dienstverlening en de overheid hebben werknemers het vaakst toegang tot een computer op het werk (respectievelijk 85 % en 87 %). Toch is het gebruik van social media zeer divers.

dienstverleningssector
 • Het zijn vooral werknemers werkzaam in de dienstverlening die een profiel hebben op social media (75 %) en dit ook de laatste maand hebben bijgewerkt (57 %).
 • Het zijn vooral dienstverleners die social media gebruiken om zich als werknemer te profileren (38 %). Zij gebruiken ook vaker social media om zich persoonlijk te profileren (55 %).
 • Het zijn vooral werknemers uit de dienstverlening die toegang krijgen van hun werkgever tot social media (60 %); in deze branche heeft de werkgever richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media (46 %).
 • Het zijn vooral werknemers die werkzaam zijn in de dienstverlening die eerder Twitter gebruiken dan e-mail (24 %).
overheid
 • Werknemers binnen de overheid hebben minder vaak een profiel op social media (51 %) en werken dit profiel ook minder bij (31 %).
 • Werknemers uit de overheidssector gebruiken social media niet gauw om zich persoonlijk (38 %) of als werknemer (15 %) te profileren.
 • Werknemers in de overheid geven minder vaak aan informatie over klanten op social media te gebruiken (18 %).
 • Werknemers uit de overheid volgen social media het minst van alle branches om te zoeken wat er over bepaalde werkgevers gezegd wordt.


Belangrijkste algemene bevindingen

Een meerderheid van de werknemers heeft een profiel op een sociale media website als LinkedIn, Facebook of Twitter. Zestig procent van de Nederlandse werknemers zegt een profiel te hebben. Vier op de tien heeft in de afgelopen maand zijn of haar profiel bijgewerkt.

Een kwart van de werknemers gebruikt social media om zich als werknemer te profileren. Voor veel werknemers zijn sociale media middelen om bekenden te volgen. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers gebruikt social media ook om zichzelf te profileren. Mannen gebruiken vaker dan vrouwen sociale media om zich als werknemer te profileren. Vrouwen daarentegen gebruiken social media vaker alleen om bekenden te volgen.

Ruim de helft van de werknemers vindt dat social media hulpvol kunnen zijn in het vinden van een baan. Bijna een kwart van de ondervraagden zou bij de zoektocht naar een baan zich enkel nog richten op social media om een vacature te vinden. Voor hen zijn traditionele vacaturesites niet meer de manier om je te oriënteren op een baan.

Eén op de acht werknemers gebruikt eerder Twitter dan e-mail in het contact met collega' s.

Profielschets gebruikers sociale media - twee uitersten: hoogopgeleide werknemers versus laagopgeleide werknemers.

hoogopgeleiden in het algemeen

 • Hoogopgeleiden (in alle leeftijdscategorieën) gebruiken sociale media om zichzelf als werknemer te profileren en krijgen van hun werkgever toegang tot sociale media op het werk.
 • Vooral hoogopgeleiden houden zich op het werk bezig met het lezen en updaten van social media.
 • Hoogopgeleiden zoeken het vaakst op social media informatie over een werkgever ter voorbereiding op een sollicitatie.
 • Onder hoogopgeleiden wordt social media gebruikt om informatie over klanten te vinden.
jonge hoog opgeleide werknemers ( 18 - 30 jaar) in het bijzonder
 • Vooral jonge hoog opgeleide werknemers zijn actief op social media websites. Zij hebben het vaakst een profiel en hebben dit profiel in de laatste maand bijgewerkt.
 • Hoog opgeleide jongeren gebruiken social media het meest om zich persoonlijk te profileren of om bekenden te volgen. Zij hebben het vaakst toegang tot social media op het werk.
 • Eén derde van de jong hoogopgeleiden zou enkel social media gebruiken bij het zoeken naar een baan.
 • Zij zijn zich ook het meest bewust dat hun profiel door toekomstige werkgevers bekeken kan worden.
oudere laagopgeleide werknemers (46 jaar en ouder)
 • Onder laagopgeleide ouderen (46 jaar en ouder) is het aandeel werknemers dat een profiel heeft en dat dit profiel de afgelopen maand heeft bijgewerkt het laagst.
 • Onder laagopgeleide ouderen is het gebruik van social media om zich persoonlijk te profileren het laagst.
 • Het gebruik van social media om zichzelf als werknemer te profileren komt onder laagopgeleide ouderen  relatief weinig voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!