vrijdag 11 februari 2011

Vlaamse overheid geeft jaarverslag als wiki uit

communicatiejaarverslag Vlaamse regering als wiki

De Vlaamse regering heeft vorig jaar haar communicatiejaarverslag 2009 uitgegeven als wiki. Ze zal dit opnieuw doen voor haar communicatiejaarverslag 2010. Op 15 februari organiseert de afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid een werkoverleg voor alle departementen en agentschappen om dit voorbeeld navolging te laten vinden.

open koffie over jaarverslag als wiki

De groep bij de afdeling Communicatie van de Vlaamse overheid die zich met sociale media bezig houdt, organiseert op dinsdag 15 februari 2011 bij OVAM in Mechelen een bijeenkomst over het werken aan het communicatiejaarverslag in een wiki. De bijeenkomst onder de noemer open koffie is volzet. Je kan er na de sessie meer over lezen op hun blog openoverheidnu.

Marijke Vrijders en Vincent Sennesael van de afdeling Communicatie van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) zullen meer uitleg geven over het wiki-jaarverslag. Vincent legt de informatie-architectuur in Drupal uit en het integreren van de wiki-module. Marijke belicht het opzet en de strategie van het jaarverslag.

parlementair initiatief: kosten voor jaarverslagen terugdringen

Vele organisaties volgden al de aanbeveling van het Vlaams parlement om de kosten voor het produceren van jaarverslagen sterk terug te dringen en er minstens voor te zorgen dat het jaarverslag digitaal beschikbaar is op hun website. Zie ondermeer het voorstel van resolutie van de heren Tom Dehaene en Steven Vanackere, mevrouw Marleen Vanderpoorten, de heer Bart Caron en de dames Elke Roex en Helga Stevens betreffende het rationeel inzetten van overheidsmiddelen voor de opmaak van jaarverslagen van Vlaamse overheidsinstellingen - 753 (2005-2006) - Nr 1 voorstel van resolutie.

Beleidsbrief overheidscommunicatie 2010 - 2011

De aanbeveling om het jaarverslag als wiki uit te geven is ook expliciet opgenomen in de “beleidsnota overheidcommunicatie” van minister-president Kris Peeters - Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2010 - 2011 van 22 oktober 2010 (stuk 729): “De Vlaamse overheid moet in haar kanalen ook bewust blijven kiezen voor het meest milieuvriendelijke alternatief. Het communicatiejaarverslag van de Vlaamse regering in de vorm van een wiki moet een voorbeeld zijn. Ik vraag de diensten van de Vlaamse overheid om – rekening houdend met hun doelgroep – te onderzoeken of die aanpak ook voor hun eigen jaarverslag mogelijk is.” (blz. 59)

Wie volgt?

Het is nu uitkijken naar andere entiteiten of ze meestappen in dit verhaal en hun jaarverslag ook als wiki gaan aanbieden. Benieuwd wat het wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!