vrijdag 28 januari 2011

Netwerken overheidscommunicatie in Vlaanderen

Overheden besteden steeds meer aandacht aan hun communicatie. Ze werven gespecialiseerde medewerkers aan en investeren in overheidscommunicatie. Het vakgebied overheidscommunicatie wordt steeds professioneler. De communicatieambtenaren organiseren zich in netwerken die opleiding en bijscholing aanbieden, studiedagen organiseren, kennis en informatie delen.

Kortom, vereniging voor overheidscommunicatie, is waarschijnlijk het best bekende netwerk.

Kortom is een netwerk van "communicatieambtenaren" van alle niveaus: lokaal, provinciaal, gewestelijk. Op 29 november 2010 organiseerde Kortom een verjaardagscongres in Antwerpen voor haar tiende verjaardag.

Kortom verenigt ruim 700 communicatieprofessionals die werken in de sector van de overheidscommunicatie. Kortom is er om kennis rond overheidscommunicatie te bundelen en uit te wisselen én een veelheid aan activiteiten te organiseren, om zo het vak te professionaliseren en de deskundigheid van haar leden te vergroten. Kortom ijvert ook voor een cultuur van open en behoorlijk bestuur. De uiteindelijke doelstelling van overheidscommunicatie is voor Kortom "de burger te dienen door een professionele aanpak en uitvoering van de communicatie in de openbare besturen."

Kortom heeft een degelijk uitgewerkte website met een vormingskalender, e-groep, collega-groepen, kennisdatabank, fotoalbums, nieuws. Er is ook een groep van 142 Kortom-leden actief op LinkedIn. Je moet wel toelating vragen aan de beheerder van de groep om de berichten te ontvangen en de discussies te kunnen volgen.

MOVI - Netwerk voor Management in de Vlaamse overheid

Een belangrijk netwerk in de Vlaamse overheid is MOVI. MOVI is een vrijwillig samenwerkingsverband van ambtenaren van de Vlaamse overheid. Bijna alle departementen en agentschappen zijn lid van Movi. De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling om de kwaliteit van het management te verhogen. Dit gebeurt vooral door de uitbouw van enkele netwerken van experten en door de uitwisseling van kennis en ervaring.

Binnen het MOVI-netwerk is een werkgroep Pers & Communicatie actief. De werkgroep verenigt bijna alle woordvoerders en communicatieverantwoordelijken van de meer dan 70 agentschappen en entiteiten van de Vlaamse overheid.

De werkgroep Pers & Communicatie wordt momenteel geleid door Andy Dilles, woordvoerder bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Leen Du Bois, woordvoerder bij Kind & Gezin en Tom Van De Vreken, woordvoerder bij vervoersmaatschappij De Lijn. De expertengroep werkt nauw samen met de afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

afdeling Communicatie van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)

Bij het het ministerie van de Vlaamse gemeenschap is een afdeling Communicatie actief. De afdeling wordt geleid door Karl Musschoot. De afdeling heeft een blog over Vlaamse overheidscommunicatie. Op de site kan je informatie vinden over het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid (in beleidsnota' s en beleidsbrieven), de communicatieregels en -richtlijnen, de campagnes van de Vlaamse overheid, de publicaties van de Vlaamse overheid via het 'Bestelloket Vlaanderen'.

De afdeling bewaakt ook de huisstijl van de Vlaamse overheid.

De afdeling heeft in 2010 ook gewerkt aan een beleid rond sociale media. Die informatie wordt gebundeld op een aparte blog openoverheidnu. Drijvende kracht achter dit initiatief is Godfried Knipscheer van de afdeling Communicatie.

Er is een LinkedIngroep 'Communicatiemedewerkers bij de Vlaamse overheid'. Interessant is ook hun site over 13, het personeelsblad van de Vlaamse overheid. Maarten De Gendt is redacteur bij 13 en twittert over zijn leven en werk.

Europcom, een Europees communicatienetwerk!

In de tweede helft van 2010 nam België het Europees voorzitterschap waar. Bij die gelegenheid werd een Europees netwerk opgericht, Europcom en een conferentie georganiseerd. De 'First European Conference on Public Communication' vond plaats in Brussel van 12 tot 14 oktober 2010. Er wordt nu een netwerk uitgebouwd van communicatieambtenaren uit de Europese lidstaten. Je kan je aanmelden bij de 'community' en deelnemen aan de discussie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!