maandag 29 november 2010

Noël Slangen 10 communicatielessen geleerd van vrienden en vijanden

Noël Slangen sprak op 29 november 2010 op het verjaardagscongres van Kortom, de vereniging voor Overheidscommunicatie, de openingstoespraak.

Slangen vertrekt voor zijn toespraak van een uitdagende stelling: Van wie heb je in je leven het meest geleerd, van je vrienden of van je vijanden? Waarschijnlijk van beide. Sommige mensen zeggen: “ik heb geen vijanden”. Slangen gelooft dit niet. Als je echt geleefd hebt, heb je in de loop van je leven zeker vijanden gemaakt. Slangen zegt: ik heb geleefd! En was het niet Jezus die gezegd heeft: “bemin uw vijanden.”


Slangen vertrekt van deze stelling om zijn communicatieverhaal op te hangen aan uitspraken van 10 mensen met wie hij in de loop van zijn leven samengewerkt heeft. Aan het publiek om uit te maken wie de vrienden en de vijanden zijn, hoewel we dit niet al te zwaar moeten opnemen.1) Eugene van Hoije (toen LVH reclamebureau)

In het communicatievak heb je elke dag een ander publiek.

Communicatie is een mooi vak. Je leert elke dag nieuwe dingen, je kan leren, nieuwe mensen ontmoeten, creatief zijn. Communicatie wordt steeds belangrijker. Communicatiemanagers komen steeds dichter bij de beslissers te staan. Communicatie voor overheden is een plicht omdat het voor burgers een recht is. Waar communicatiemedewerkers vroeger vooral uitvoerders waren, worden ze nu managers die zelfs toetreden tot het directiecomité. Dit wijst op het toenemende belang en de impact van goede communicatie. Maar het vak wordt moeilijker. Vandaag wordt alles door iedereen in vraag gesteld. Communicatie is belangrijk en veelzijdig.

2) Mieke Vandenberghe (toen directeur Federale Voorlichtingsdienst)

Vraag je af hoe de buurvrouw/buurman dit leest of bekijkt.

Overheidscommunicatoren gebruiken nog te vaak jargon, afkortingen, juridische bepalingen, technische terminologie. De communicatiemanager moet dit in vraag stellen. Uiteindelijk is alle communicatie de vervanging van een persoonlijk gesprek. Het is qua mensen en middelen niet haalbaar als overheidscommunicator om met elke burger dit persoonlijke gesprek te voeren. Daarom gebruiken we andere kanalen. Maar ga door op de inzichten, de argumenten en bekijk de boodschap vanuit het perspectief van de burger.

3) Bettie Elias (auteur van jeugdboeken – echtgenote van Noël Slangen)

Je moet durven keuzes maken.

Keuzes maken, zowel in het professionele als persoonlijke leven is essentieel. Toch gebeurt het te weinig. Jack Welsh, CEO van General Electric zei: “Leiding geven is zeer eenvoudig. Je stelt een duidelijk doel, je legt de lat hoog genoeg, je werkt zeer hard om dat doel te bereiken.” Je moet altijd weten waar je mee bezig bent. In communicatie wordt vaak ingezet op het middel en niet op het doel. Iemand heeft een leuk idee, het is budgettair haalbaar en er wordt gestart. Maar zal de uitwerking van dit idee wel bijdragen tot het realiseren van de doelstelling? Vaak niet, omdat het niet afgeleid is van de businessdoelstellingen en de strategie.

Je moet ook op persoonlijk vlak keuzes durven maken, moedig zijn. Je moet een focus hebben: wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Vertrek vanuit je droom, het hogere doel, niet vanuit je huidige situatie, van wat je momenteel doet.

4) Guillaume Van der Stighelen (beste reclamemaker van België)

Goede reclame creëert een saga.

Weg met de dictatuur van de brievenbus. Communicatoren gaan er nog te vaak van uit: gedropt in de brievenbus = iedereen bereikt. Onderzoek heeft uitgewezen dat je niet iedereen bereikt via de brievenbus.

Je moet kijken naar de context: de boodschap is belangrijk, maar ook de boodschapper en de toon van de boodschap. Als je één van die drie elementen wijzigt, krijg je een gans andere situatie. Dezelfde boodschap uitgesproken door Obama of door de paus zal telkens anders geïnterpreteerd worden. Je moet een duidelijk profiel hebben (waarden, normen, toon, stijl), je moet verhalen vertellen, gevoelens opwekken. Over een goede maaltijd met vrienden kan je zeggen wat er effectief op je bord lag, maar meestal zeg je: het was plezant, we hebben ons goed geamuseerd, het was lekker. Je moet dus campagnes maken die herkenbaar zijn, die blijven plakken. Je moet je eigen beeldtaal creëren. Vandaag is de realiteit dat er minder middelen zijn. Je zal dus kezues moeten maken. Je kan niet met minder budget en minder mensen evenveel blijven doen. Kiezen!

5) Herman Van Rompuy (toen studiedienst CVP)

Alles begint bij de inhoud.

Het ging er toen om de ideologie vertalen in modellen en acties. Niet communiceren om te communiceren. Altijd vertrekken vanuit een doel.

We werken te vaak “steekvlam” georiënteerd. Je hebt verschillende soorten berichten of informatie: permanente, nieuwe, specifieke. We hebben de neiging vooral te communiceren over het nieuwe of het specifieke. Slangen haalt het voorbeeld aan over pensioenen. Je vindt gemakkelijker informatie over de nieuwe pensioenregeling van grensarbeiders dan algemene informatie voor mensen die met pensioen gaan. Zo kwam de site van de Federale Pensioendienst niet voor in de eerste tien pagina’ s met zoekresultaten. Op de vraag “Blankenberge – hoe vraag ik mijn pensioen aan?” kwam dan promt alle paktische info. Dit voorbeeld toont ook aan dat gemeenten, die dicht bij de burgers staan en met directe, praktische vragen geconfronteerd worden zich daar ook op organiseren en de mensen helpen.

6) Guy Verhofstadt (toen eerste minister van België)

Passie is de beste doping.

Gepassioneerd bezig zijn is essentieel. Passie is inherent aan communicatie. Als je cynisch wordt, kan je wel nog het eerstvolgende jaarverslag maken, maar je denkt niet meer aan je doelgroep, je communiceert niet meer. Vertrek vanuit respect, toon empatisch vermogen. Geen enkele vraag van klanten is dom of vraagt (te) veel werk. Doe wat noodzakelijk is.

7) Francis Decoster (toen informatieambtenaar van de Vlaamse regering)

Zorg dat alle neuzen in dezelfde richting staan.

Stakeholdermanagement (of belanghebbendenmanagement) is belangrijk maar moeilijk. Vandaag heeft een organisatie honderden stakeholders (buurtverenigingen, academici, pers, verenigingen, politici, …). Het gaat om dialoog en participatie. Het heeft een grote impact op succes of falen.

8) Josephine Overeem (toen hoofdredacteur CV-Nieuws)

Maak een onderscheid tussen jouw waarneming en die van het publiek.

Soms zeggen we: “Ik zou een vlieg willen zijn.” Sociale media bieden ons die kans. Ze zijn essentieel, ze maken zichtbaar wat vroeger onzichtbaar was, maar wel bestond. Sociale media maakt standpuntontwikkeling zichtbaar op grote schaal. Je hebt de keuze tussen wel luisteren, minder luisteren of niet luisteren. Je moet sociale media integreren in een globaal proces. Doe het zelf, probeer het, ontdek het.

9) Dirk Draulans (Knack)

If you feed them peanuts, you get monkeys.

Werk met professionele adviseurs en bureaus. Met hen start je een gemeenschappelijk proces op van uitwisseling van ideeën en kennis. Alle communicatieopdrachten uitbesteden is niet goed, alles zelf doen is ook niet goed. Best is een wisselwerking met externen om nieuwe ideeën en ervaring op te doen.

10) De les van alle aanwezigen

Communicatie kan het verschil maken.

Communicatiemensen zijn bevoorrecht. We hebben een niet te onderschatten taak: we houden beslissers de spiegel van de samenleving voor; we zorgen voor de blik van buiten naar binnen. Mensen stellen zich vragen. Wij moeten voor de vertaalslag zorgen, detecteren wat leeft bij de bevolking. Communicatiemanagers zijn makelaars van begrip tussen bevolking en beslissers.


Tot slot geeft Slangen 4 trends voor de toekomst mee

1. De grenzen tussen IT en communicatie vervagen

Het is noodzakelijk voor communicatiemanagers om inzicht te verwerven in techniek, weten wat technisch mogelijk is. Het is moeilijk werken met de IT-afdeling. Ze hebben een grote infrastructuur gebouwd, die niet altijd aangepast is aan nieuwe communicatievormen en –technieken, waar we soms heel specifiek of fijnmazig moeten werken.

2. Verschillende overheden zijn vaak in dezelfde domeinen bezig

Communicatiemanagers moeten het initiatief nemen om over de grenzen van organisaties heen samen te werken en afspraken te maken. Bepaalde thema’ s worden soms door drie, vier organisaties op verschillende niveaus aangepakt, terwijl andere, belangrijke thema’ s niet aangeraakt worden.

3. Steeds minder middelen voor meer communicatie

Communicatie is een gemakkelijk slachtoffer als bespaard moet worden. De laatste jaren hebben beslissers gemakkelijk de communicatiebevoegdheid overgelaten aan communicatieprofessionals. Daardoor zijn ze de interesse in communicatie wat verloren. Communicatiemanagers moeten decision makers terug bij de les halen en overtuigen van het belang van communicatie.

4. Communicatieverantwoordelijken worden communicatiemanagers

Communicatie is meer dan informatie verstrekken. We moeten naar interactie streven, processen verbinden, mensen laten participeren en met mekaar verbinden.


Communicatie is het vermogen om dingen te veranderen. Denk elke dag: we kunnen vandaag het verschil maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!