donderdag 25 november 2010

ambtenaar 2.0 bent u al mee in de genetwerkte samenleving?

Op 25 november werd in Grimbergen onder de noemer ambtenaar 2.0 bent u al mee in de genetwerkte samenleving een studiedag georganiseerd. Sprekers waren ondermeer Jo Steyaert van Indigov en Tom van den bergh en Dieter Van Esch van RCA

Jo Steyaert had het in zijn presentatie over trends in online overheidscommunicatie en sociale media. Ik heb twee dingen meegenomen uit Jo' s verhaal:

1) Overheidsdiensten moeten hun databanken ontsluiten, webservices maken zodat een burger zijn persoonlijke startpagina kan inrichten met ondermeer de voor hem meest relevante webapplicaties van de overheid. Als de overheid haar databanken openstelt zullen zowel bedrijven als gemotiveerde burgers met die data aan de slag gaan en daarvoor relevante applicaties ontwikkelen.

2) ambtenaren hebben de mond vol van sociale media, maar hebben - zo blijkt uit onderzoek - weinig vertrouwen in het internet en de communicatie via sociale media. Sommigen gebruiken sociale media voor privédoeleinden maar doen onvoldoende om dit in hun werksituatie toe te passen. Er is nog een lange weg te gaan voor overheidscommunicatoren.

Overheidsdiensten moeten hun databanken ontsluiten

De overheid beschikt over een schat aan data. Sommige gegevens worden ingezameld voor specifieke doeleinden en mogen niet vrij gegeven worden om wettelijke redenen of privacy redenen. Maar er zijn ook heel wat "onschuldige" data die ontsloten zouden moeten worden. Ongetwijfeld maken webfirma's of schrandere individuen hiervoor zinvolle applicaties voor gebruikers, met een duidelijke meerwaarde. Maar overheidsagentschappen en -departementen zitten op hun data "als een kip op haar gouden eieren". Een gemiste kans.

Ambtenaren moeten dringend aan de slag met sociale media

Er zijn al goede initiatieven, zowel in Nederland - ambtenaar 2.0 - als in Vlaanderen: open overheid nu. Maar er kan nog veel meer gebeuren. Een eerste logische stap: probeer zelf, ga op onderzoek uit, maak een account, leer en observeer. Eens je sociale media hebt leren kennen en de nieuwe communicatietechnieken onder de knie hebt, kan je onderzoeken welke sociale media het waard zijn om voor de organisatie te volgen en te gebruiken. Het management staat hier ongetwijfeld zeer sceptisch tegenover: Waarvoor dient het ? Wat is de meerwaarde? Wat kost het? Welke zijn de risico' s? Het heeft weinig zin om als een "evangelist" binnen de organisatie de goede boodschap te gaan verkondigen. Beter kan je concrete zaken uitwerken, bijv. een rapportje maken met relevante artikels over de organisatie uit blogs, twitter, facebook, ... in geval van een crisis of een speciale actie (sociale media monitoren). Of je werkt aan een social media policy voor je organisatie. In elk geval heb je een plan nodig. Als je organisatie start met sociale media moet je dit ernstig aanpakken, plannen, volhouden en opvolgen. Het is duidelijk dat hier mensen en middelen voor nodig zijn. De juiste mensen kunnen sociale media wel gericht inzetten in de strategische communicatie van de organisatie.


De presentatie van Tom van den bergh en Dieter Van Esch van de RCA Group was opgebouwd rond drie begrippen: hardware, software, mindware.

Er zijn 6 essentiële voorwaarden om met sociale media te starten in een bedrijf of organisatie en om sociale media in te zetten in je mediamix:
1) zelfkennis - ken je eigen organisatie, ken je eigen werksituatie: is het haalbaar?
2) zet de gebruiker centraal: de communicatie via sociale media moet een meerwaarde inhouden voor de gebruiker
3) content - Je hebt een contentplan en een contentmanager nodig: welke inhoud ga je wanneer publiceren? Wie gaat reageren? Wie gaat discussies modereren?
4) tijd en middelen - communiceren via sociale media is geen 9 to 5 job; er zal ook 's avonds en in het weekend eens ingelogd moeten worden
5) engagement - zowel van het management als van de medewerkers
6) expertise

Sociale media hebben 2 belangrijke kenmerken:
1) openheid
2) interactief

Met sociale media kan je 4 doelstellingen realiseren:
1) informeren
2) betrekken
3) functionaliteit
4) verbinden

Sociale media komen niet in de plaats van de klassieke media. De beste campagnes zijn geïntegreerde campagnes waarbij zowel printmedia, digitale media als sociale media worden ingezet.

1 opmerking:

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!