donderdag 7 oktober 2010

Threats van sociale media voor corporate communicatie

Wanneer start jouw bedrijf met sociale media?

De vraag is niet of bedrijven gaan starten, maar wanneer. Van de aanwezige bedrijven op de workshop bleek slechts een fractie actief te zijn op sociale media, een beleid hiervoor te hebben ontwikkeld of over richtlijnen (een code) voor de medewerkers te beschikken. Er is nog steeds koudwatervrees. Bedrijven vertrouwen hun medewerkers niet. Vreemd, want ze hebben veel tijd en energie gestopt in hun aanwerving, opleiding en training.

Studiedag van de Stichting Corporate Communicatie


Het thema "sociale media: bedreiging of opportuniteit" kwam aan bod op een studiemiddag van de Stichting Corporate Communicatie. Op 7 oktober kwam het thema "Threats van sociale media voor corporate communicatie" aan bod. In een volgende sessie worden de "opportunities" onder de loep genomen.

De studiesessie werd geleid door prof. Katia Segers van het Centrum voor Media- en Cultuurstudies (VUB). Keynote speakers waren Jo Pierson, professor aan de vakgroep communicatiewetenschappen (VUB) en Philippe Borremans, chief social media officer bij de Van Marcke Group.Het klassieke communicatiemodel zender - ontvanger is achterhaald

We stellen een verschuiving vast van de klassieke communicatie van bedrijven en organisaties via de massamedia (zendergestuurd) naar "Mass self communication", interpersoonlijke communicatie, massaal veel informatie, snelle verspreiding van de informatie via allerlei nieuwe kanalen. Jo Pierson verwijst naar het boek van  Manuel Castells - communication power.

Het individu, de persoon wordt deel van een netwerk; niet langer staat het bedrijf, de organisatie, het gezin centraal. De persoon fungeert als portaal. Het individu heeft een veel grotere vrijheid om te communiceren. Hierdoor neemt zijn verantwoordelijkheid en zijn kwetsbaarheid toe. Wie veel informatie over zichzelf prijsgeeft, stelt zich bloot aan misbruik. We moeten mensen leren verantwoord omgaan met sociale media, zeker jongeren. Hier is een rol weggelegd voor het onderwijs.

Controle is uit den boze!

In een dergelijke context heeft het voor een bedrijf geen zin om de massale stroom aan informatie via de vele kanalen te willen sturen of controleren. Nochtans kan ernstige financiële of commerciële schade aan een bedrijf worden toegebracht of kan de reputatie van het bedrijf gekelderd worden via sociale media. Medewerkers dan maar verbieden sociale media op het werk te gebruiken? Dit werkt niet! Buiten het werk, thuis en onderweg, hebben medewerkers tal van mogelijkheden om te communiceren via allerlei sociale media.

Sociale media in je bedrijf? Angst voor misbruik en wantrouwen is groot!

Bij bedrijven zien we de klassieke "angst voor misbruik" telkens nieuwe media hun weg vinden naar de werkvloer. Bij de introductie van telefoon was er de vrees dat medewerkers constant zouden bellen voor privé-doeleinden; bij de opkomst van internet dat mensen hun tijd op het werk zouden verdoen met surfen en bij de implementatie van e-mail dat vertrouwelijke informatie zou gelekt worden. Dezelfde angst of afkeer zien we tegenover nieuwe sociale media: "Wat is de meerwaarde? Wat is het doel? Is dit allemaal nodig? Wat kost het?" Philippe Borremans stelt: "Medewerkers hebben geen sociale media nodig om hun tijd te verdoen." Het gaat er om mensen te vertrouwen en te coachen op resultaten.

Beter is het voor het gebruik van sociale media een beleid te ontwikkelen en richtlijnen te maken waaraan medewerkers zich dienen te houden. Een gefaseerde aanpak is nodig.

Eerst luisteren, monitoren en leren

Hoe begin je eraan als bedrijf? Eerst luisteren! Op welke sociale media komt je bedrijf aan bod of worden de thema' s en onderwerpen bediscussieerd waar je als bedrijf mee bezig bent? In de eerste fase is monitoring en tracking zeer belangrijk.
Geleidelijk aan kan je gaan mee doen in de conversatie. Respecteer de spelregels! Tussenkomen in discussies op fora vereist een strategische aanpak.

Langetermijnplanning noodzakelijk

In een tweede fase kan je een plan ontwikkelen om sociale media die voor je bedrijf belangrijk zijn en impact hebben in te schakelen in je mediamix. Het moet een langetermijnplanning zijn, gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen:
  • transparante communicatie over het bedrijf
  • het ondersteunen van PR-doelstellingen
  • reputatiemanagement

Ontwikkel intern platformen die ideëenuitwisseling, conversaties en samenwerking mogelijk maken, bijv. een intranet met communities, blogs, wikis, ... Op die manier introduceer je in je bedrijf een nieuwe manier van werken.

Bezin eer je begint. Niets is dodelijker dan je halfslachtig engageren, je medewerkers niet begeleiden of onvoldoende middelen er voor inzetten.

Conclusies:
  • Als bedrijf niet meedoen met sociale media is onhoudbaar
  • Ontwikkel een beleid voor sociale media
  • Maak een langetermijnplanning, gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen
  • Zorg voor opleiding en begeleiding van de medewerkers
  • Zorg voor voldoende budget
  • Ontwikkel richtlijnen voor de medewerkers, "social media guidelines"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!