woensdag 14 juli 2010

Twitter inzetten voor crisiscommunicatie bij de overheid

Het Nederlandse Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT onderzocht de mogelijkheden van het gebruik van Twitter tijdens crises.Hoofdvraag van hun onderzoek: is Twitter een geschikt crisiscommunicatie-instrument voor de overheid en zo ja, wat zijn de vereisten voor een effectieve inzet van Twitter bij rampen en crises?


Het onderzoeksrapport is beschikbaar.

Dit zijn hun belangrijkste conclusies die in het rapport meer in detail worden beschreven:
 1. Twitter is een geschikt crisiscommunicatie-instrument voor de overheid:
  - Twitter voldoet aan de eisen van een goed crisiscommunicatie-instrument
  - Twitter kan bij verschillende crisissituaties ingezet worden
  - Twitter is een aanvulling op het huidige instrumentarium voor crisiscommunicatie
  - twitter en andere sociale media hebben nog geen vaste plek verworven in de crisiscommunicatiestrategie van overheden.
 2. Een effectieve inzet van twitter als instrument ten tijde van rampen en crises is mogelijk.
  - Het bereik, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid zijn geen beperkingen voor de inzet van Twitter.
  - De vormvereisten van Twitter zijn geen beperking voor crisisberichtgeving via dit instrument.
Aan de hand van de bevindingen van hun onderzoek formuleert COT een aantal overkoepelende aanbevelingen voor een effectieve inzet van Twitter en andere sociale media voor crisiscommunicatie door de overheid:
 • Benut de mogelijkheden die sociale media bieden voor crisiscommunicatie.
 • Ontwikkel een werkwijze om Twitter op een goede manier in te zetten tijdens crises.
 • Maak een keuze of Twitter alleen ingezet gaat worden voor het verspreiden van informatie over de crisis of ook om interactie te hebben met mensen die vragen hebben.
 • Maak als organisatie een twitter-account aan en laat deze verifiëren door de dienstverlener.
 • Werk in een vroeg stadium aan het realiseren van een netwerk.
 • Houdt rekening met de eigenschappen van de doelgroepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!