vrijdag 11 juni 2010

Hoe word ik onmisbaar (3) - Seth Godin - kunstenaar

Emotionele arbeid is de enorme inspanning om kunstenaar te zijn, gulheid te tonen en je creativiteit tentoon te spreiden. Om te kunnen werken in de vrije ruimte heb je zowel een visie nodig als de bereidheid iets aan te pakken wat opvalt.

Emotionele arbeid is waar je wordt voor betaald en een van de moeilijkste aspecten ervan is om uit een veelvoud van mogelijke richtingen de juiste te kiezen.

Je wordt betaald om naar je werk te gaan en een waardevolle bijdrage te leveren. Maar je baan is ook een platform van grootmoedigheid, van expressie, van kunstenaarschap. Werk is een kans om kunst te maken.

Kunst is niet alleen schilderkunst. Kunst is al wat creatief, gepassioneerd en persoonlijk is. Geweldige kunst doet iets met de kijker en niet alleen met de maker.

Een kunstenaar is iemand die moed heeft, inzicht, creativiteit en het lef om de gevestigde orde ter discussie te stellen. Kunst is een persoonlijke daad van moed, iets wat de ene persoon doet en een verandering bij een ander teweegbrengt. Kunst is een persoonlijke gift die de ontvanger verandert. Kunst is een product van emotionele arbeid. Als het makkelijk en risicoloos is, is het geen kunst.

Passie zit niet in geld verdienen, maar in iets kunnen bijdragen, een probleem oplossen, een verandering op gang brengen die mensen kan helpen. Mensen met passie zoeken naar manieren om dingen voor elkaar te krijgen. De combinatie van passie en kunst is wat van iemand een spil maakt.

Het interesseert niemand hoe hard je werkt. Het gaat niet om de inspanning, maar om de kunst. Het is jouw kunst om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, de status-quo ter discussie te stellen en mensen te veranderen.

Ben Woldring - internetondernemer - businessmodel

Ben Woldring is een Nederlands internetondernemer. Hij houdt zich bezig met vergelijkende websites die binnen een sector (telefonie, hotels, energie, ....) op een objectieve manier de prijzen van de verschillende aanbieders vergelijken. Zijn bedrijf voert objectiviteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel.

Het businessmodel is eenvoudig en efficiënt:
 • Bedrijven kunnen advertentieruimte aankopen op zijn sites. Paradoxaal genoeg zijn het vooral de bedrijven die niet zo goed scoren in de vergelijkingen die eerst willen adverteren.
 • Daarnaast sluit zijn bedrijf licentiecontracten af met andere bedrijven die de vergelijkende tabellen willen overnemen.
 • Tot slot vangt zijn bedrijf inkomsten als bezoekers doorklikken van zijn sites naar de website van andere bedrijven (principe van google ads).

donderdag 10 juni 2010

Noël Slangen - Praten met reuzen

Hoe je met leiders werkt en communiceert

Reuzen zijn meedogenloos, opportunistisch en egocentrisch. Maar die 'kwaliteiten' volstaan niet. Net zoals Peter Pan kunnen reuzen ook vliegen, gaat alles schijnbaar moeiteloos en hebben ze zowat dagelijks een nieuw idee.

Of ze nu CEO of minister, man of vrouw, jong of oud zijn, een ding hebben ze gemeen: je kan alleen met hen communiceren onder hun voorwaarden. En die lijken vaak ongerijmd en zijn moeilijk te doorgronden. Hoe praat je met CEO' s, beleidsmakers en andere reuzen?

Praten met reuzen leert je hoe je plan, boodschap of project kan doordringen tot reuzen. Met talloze voorbeelden van echte reuzen, hoe je "dwergen op stelten" kan herkennen en hoe je torens kan bouwen om met reuzen op hun niveau te praten.
Noël Slangen is medeoprichter van het strategisch adviesbureau Groep C en een bekend communicatieadviseur in België. Hij werkte voor talloze beleidsmakers, topmanagers en bedrijven, maar werd vooral bekend als communicatieadviseur van verschillende eerste ministers en van de Belgische regering. Slangen is ook gastdocent aan verschillende universiteiten en publiceert geregeld boeken en bijdragen over strategie, communicatie en maatschappijtrends.

woensdag 9 juni 2010

Geert Keyaerts (2) - a new communication agency

Geert Keyaerts is gestart met een nieuw initiatief: a new communication agency.

Het nieuwe communicatiebureau van Geert Keyaerts, Vincent Daenen en Pascal Delfosse heeft nog geen naam, wel een missie. Hun belangrijkste doel: gelukkige medewerkers én gelukkige klanten.

Lees hun blog.

Geert Keyaerts (1)

Geert Keyaerts, Strategic Director van Head Office, verliet het bureau eind 2009. Hij kwam twee jaar geleden naar het toenmalige CRM Factory. Daar was hij verantwoordelijk voor strategie en new business. Ook was hij nauw betrokken bij de herpositionering van het bureau eerder dat jaar.

Geert kijkt terug op een boeiende en kleurrijke periode in Leuven, met tal van nieuwe klanten.
Geert Keyaerts werkte tien jaar aan adverteerderskant (Sabena, Stubru, VAR) en vijf jaar aan bureauzijde (SPITZ, TheGuestHouse/McCann, Head Office). Hij won een Silver EFFIE in 2004 en een Gold EFFIE in 2007.

Hoe word ik onmisbaar (2) - Seth Godin

De onvervangbare medewerker brengt menselijkheid, verbanden en vaardigheden in de organisatie. Hij is een sleutelfiguur, iemand zonder wie je nauwelijks kunt, de persoon om iets omheen te bouwen.

Spilfiguren
Spilfiguren zijn de essentiële hoekstenen van de toekomstige waardevolle organisaties. De spil zorgt intern voor toegevoegde waarde en creëert daarmee een machtspositie. Spilfiguren voegen waarde toe, omdat ze toevoegen wat anderen niet willen bijdragen:
- Ze schoppen tegen de status-quo aan,
- veranderen gedrag,
- bedenken nieuwe invalshoeken,
- benoemen opmerkelijke conclusies

opvallen
Vandaag is opvallen de enige mogelijkheid om te groeien, door iets te maken dat het waard is om over te praten, door mensen met respect te behandelen en hen de boodschap te laten verkondigen. De enige manier om succesvol te zijn, is om op te vallen, zorgen dat er over je gesproken wordt. De enige manier om te krijgen wat je waard bent is om op te vallen, door niet alleen fysieke arbeid te verrichten, gezien te worden als onmisbaar en verbanden te leggen die mensen en organisaties tot in het diepste van hun ziel raken.

Je moet:
- naar voren komen en buitengewoon zijn
- menselijk zijn
- een bijdrage leveren
- samenwerken
- het risico nemen dat je met je initiatief, innovatie en inzichten iemand tegen de schenen schopt.

Als je de keuze hebt, dan moet je er voor kiezen om onmisbaar te worden. Dit geldt ook voor organisaties. Als organisaties menselijker worden, opvallender, sneller reageren en directer met hun klanten in contact staan, dan worden ze onmisbaar.

De spil kijkt anders naar de wereld. Uitzonderlijke ideeën, productiviteit en generositeit vergroten een markt en maakt hem efficiënter. Hierdoor ontstaan er meer kansen en uiteindelijk meer positieve gevolgen voor iedereen. Hoe meer je geeft, hoe meer de markt teruggeeft.

dinsdag 8 juni 2010

Hoe word ik onmisbaar? (1) Seth Godin - Linchpin

Het systeem waarin we zijn opgegroeid en momenteel werken is gebaseerd op een eenvoudige formule:
 • doe je werk
 • kom op tijd
 • werk hard
 • luister naar de baas
 • blijf zitten waar je zit .... en je wordt beloond.
We hebben gigantische organisaties neergezet die worden bevolkt door eenvoudig te vervangen medewerkers. We worden beloond op basis van aanwezigheid en prestaties. Het punt is echter dat andere mensen - met dezelfde opleiding en diploma, kennis en ervaring - harder kunnen werken, meer uren kunnen kloppen, meer dossiers afhandelen, .... Je bent dus perfect vervangbaar. Er staan genoeg vervangers klaar die jouw werk voor minder geld willen overnemen.

Nog harder werken, nog meer uren kloppen, altijd beschikbaar zijn is geen oplossing. Het is een neerwaartse spiraal, een elastiek die wordt uitgerokken tot hij knapt.

Het nieuwe werken vraagt een andere ingesteldheid. De echt goede banen zullen worden bezet door de onmisbaren, mensen die het verschil maken door iets te doen wat je nauwelijks bij anderen aantreft.

maandag 7 juni 2010

efficiënter, beter en minder e-mailen

Een algemene klacht bij werknemers is dat ze te veel e-mails krijgen. Bovendien kunnen we quasi overal onze e-mails raadplegen: thuis op PC of laptop of onderweg als je over een smartphone beschikt. Een e-mail heeft vaak een dingend karakter. Je bent met iets bezig en ze breken binnen in je planning, ze leiden af en halen je uit je concentratie. Er komen steeds extra vragen en extra taken op je af. Je hebt de impuls om direct te antwoorden. Een dringende of kritische e-mail op zaterdag kan zelfs je weekend vergallen.

Het goede nieuws is: er kan iets aan gedaan worden. Zo ontwikkelde Gunnar Michielssen operatie lastpost - afkicken van e-mail. Hij organiseert trainingen, maar om zijn website krijg je ook praktische tips:
 • check je e-mails op vaste tijdstippen
 • bestrijd ongewenste kettingmails en cc: berichten
 • zeg niet-relevante nieuwsbrieven op
 • scoor met een volle onderwerpregel
 • laat je niet afleiden door elke nieuwe inkomende e-mail: zet het geluid en het omslag-icoontje af

infobesitas information overload Jim Stolze

Infobesitas - een voor de hand liggen woordspeling op Obesitas, volgens Jim Stolze (36). Toch geeft het een zelfde soort problematiek aan. "Tegenwoordig is informatie zo vrijelijk en overvloedig verkrijgbaar, dat we er ons aan overeten. Mensen blijven maar informatie consumeren, terwijl ze daar helemaal niet gelukkiger van worden. Digitale informatieconsumptie zouden we met evenveel aandacht en urgentie moeten behandelen als verantwoord eten," zo vindt Stolze.Mensen hebben het gevoel dat ze teveel informatie tot zich nemen, daardoor voelen ze stress. Het is iets wat onze generatie in zijn hoofd creëert. Information overload als verschijnsel bestaat niet. Het gaat erom dat je het idee los moet laten dat je ook iets met alle informatie moet doen. Mensen die hun mail niet als een stapel brieven beschouwen voelen zich veel gelukkiger op internet. Die laten al die informatie gewoon zweven op het internet en voelen niet de behoefte dat allemaal in hun hoofd op te nemen. Dat is een veel fijner idee.

zondag 6 juni 2010

intranet belangrijkste medium in interne communicatie

Intranet is in korte tijd uitgegroeid tot hét medium voor interne communicatie. Het belang van het personeelsblad is substantieel afgenomen. Dit staat te lezen op een interessante blog,intranetmonitor

De focus van het intranet ligt de komende jaren op het ondersteunen van het dagelijks werk, interne sociale netwerken, web 2.0 functies en interne e-mail nieuwsbrieven. Meer dan de helft van de organisaties meet het intranetgebruik niet. Hierdoor missen zij de kans om verbeteringen uit te voeren aan de hand van gebruikersgedrag en -ervaringen.
Opvallend is dat een meerderheid van de organisaties aangeeft niet te beschikken over een intranetstrategie. Ook is vrije meningsuiting op intranet nog geen gemeengoed. Veel organisaties stellen grenzen aan interne redactionele vrijheden.

Dit blijkt uit het landelijke onderzoek 'Intranet Monitor 2009' van Entopic.

In de Intranet Monitor 2009 wordt antwoord gegeven op vragen als:


Welke functies worden binnnen intranetten vooral aangeboden en gebruikt?
Waarvoor gebruiken organisaties hun intranet?
Hoe is het beheer geregeld?
Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?
Wat is de rol van intranet binnen de communicatiemix?
Wat is het rendement van intranet en (hoe) wordt dat gemeten?
Welke toekomstplannen hebben organisaties met hun intranet?

Seth Godin - linchpin onmisbaar

We zitten vaak gevangen in onze job. We hebben geleerd van naar de baas te luisteren, instructies te volgen, hard te werken. Dit is er al van onze schooltijd ingelepeld. Doe je best en je zal beloond worden. Het perverse van dit systeem is dat hard werken voor een baas helemaal geen garanties biedt. Er zijn genoeg loonslaven en er is altijd wel iemand die je werk sneller kan en misschien wel bereid is om voor minder geld nog meer te werken.
Harder werken, meer uren kloppen, inleveren is dus niet de juiste strategie.

De kunst bestaat er in je onmisbaar te maken in je bedrijf of organisatie. Hoe je dat aanpakt legt Seth Godin uit in zijn nieuwste boek, Lichpin, dat in de Nederlandse vertaling, "Onmisbaar", in België verkrijgbaar is.

Meer info op de blog van Seth Godin.