vrijdag 18 december 2009

Beleidsnota overheidscommunicatie 2009 - 2014 managementsamenvatting

Managementsamenvatting beleidsnota overheidscommunicatie

communicatie

Communicatie speelt een strategische rol in het handelen van een overheid en moet van bij de start van elk beleidsproces de nodige aandacht krijgen. Communicatie begint altijd met contact leggen. Om succesvolle contacten tot stand te blijven brengen moeten we rekening houden met de nieuwe verwachtingen van burgers in een snel veranderende omgeving.

geïntegreerde informatie

Daarom moeten we verder werk maken van geïntegreerde informatie en de informatie van de verschillende overheden bundelen in een productcatalogus. Op die manier moet een burger onafhankelijk van het loket waarmee hij contact maakt identieke informatie krijgen.

directe interactie met de burger

De Vlaamse regering wil in deze legislatuur extra aandacht besteden aan projecten voor directe interactie met de burger. We kiezen bij die projecten bewust voor nieuwe en sociale media, maar gebruiken ook klassieke media interactief.

proactieve overheidscommunicatie

We kiezen ook voor een proactieve en alerte overheidscommunicatie. Dat betekent dat we in bepaalde gevallen burgers gericht informeren over maatregelen waarvoor ze in aanmerking zouden kunnen komen. We blijven ook aandacht besteden aan een lage drempel voor contacten met de overheid. Dat betekent oog voor de digitale kloof en een aangepast taalgebruik.

professionalisering van de overheidscommunicatie

De Vlaamse overheid besteedt ook verder aandacht aan de professionalisering van haar communicatie. Dat kan door per project en in functie van de realisatie van haar doelstellingen gericht samen te werken met externe partners (middenveld, media, experts, collega' s bij andere overheden), maar ook door intern samen te werken en samen te communiceren.

reputatie en beeldvorming

Een professionele overheidscommunicatie veronderstelt ook een structurele aanpak rond reputatie en beeldvorming. Met Vlaanderen in Actie (ViA) en het Pact 2020 hebben we onze beleidsdoelstellingen op lange termijn expliciet vastgelegd en een breed maatschappelijk draagvlak gegeven. Dat is meteen een geschikte basis om een duurzaam imagobeleid op te bouwen.

evaluatie van de communicatie

De Vlaamse overheid moet haar communicatie ook voortdurend evalueren. Het meten van de efficiëntie en de effectiviteit van de communicatie-inspanningen moet integraal deel uitmaken van elk communicatieproject.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vragen of opmerkingen bij deze post? Laat een berichtje achter!