vrijdag 18 december 2009

Digimeter, onderzoek naar media- en ict-gebruik in Vlaanderen

Digimeter is een onderzoeksinitiatief van IBBT, het Interdisciplinair Instituut voor BreedBand Technologie. Het IBBT wil met digimeter op een systematische manier data ter beschikking stellen van haar onderzoeksgroepen over bezit en gebruik van media- en ICT-technologieën in Vlaanderen.

De digimeter is een halfjaarlijkse monitoring van het bezit en gebruik van media en ICT in Vlaanderen op basis van een bevraging van een representatief staal Vlamingen. De totale dataset voor digimeter wave 1 bedraagt 1260 respondenten.

Zowel het opzet, de datacollectie als de analyse van de digimeter zijn volledig in handen van het panelmanagementteam van IBBT-iLab.o.

Rapport 1, mediatechnologie- en ICT-gebruik in Vlaanderen - wave 1, slaat op de periode mei - augustus 2009. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van bezit en gebruik van (digitale) televisie in Vlaanderen, bezit en gebruik van telefonie, computer, internet en gaming in Vlaanderen, overige media en ICT in Vlaanderen. Tot slot volgen een conclusie en algemene digimeter-profielen.

Enkele belangrijke conclusies uit wave 1:


96.5% van de Vlamingen heeft een tv-toestel. De meest prominente opmars binnen deze televisie-omgeving is ongetwijfeld die van digitale televisie. Zowat de helft van de Vlamingen is medio 2009 ondertussen tot het digitale televisietijdperk toegetreden.

Wat computer betreft concludeert IBBT-iLab.o dat ongeveer 80% van de Vlamingen een computer heeft, en dat 3 op 4 Vlamingen ondertussen ook een internetaansluiting heeft. De penetratie van computer en internet vertoont in Vlaanderen met andere woorden stilaan een 1-op-1-relatie.

definitie beleidsnota Vlaamse regering

Wat is een beleidsnota?

Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De beleidsnota is de weergave van de visie van de functioneel bevoegde minister en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement.

Beleidsnota overheidscommunicatie 2009 - 2014 managementsamenvatting

Managementsamenvatting beleidsnota overheidscommunicatie

communicatie

Communicatie speelt een strategische rol in het handelen van een overheid en moet van bij de start van elk beleidsproces de nodige aandacht krijgen. Communicatie begint altijd met contact leggen. Om succesvolle contacten tot stand te blijven brengen moeten we rekening houden met de nieuwe verwachtingen van burgers in een snel veranderende omgeving.

geïntegreerde informatie

Daarom moeten we verder werk maken van geïntegreerde informatie en de informatie van de verschillende overheden bundelen in een productcatalogus. Op die manier moet een burger onafhankelijk van het loket waarmee hij contact maakt identieke informatie krijgen.

directe interactie met de burger

De Vlaamse regering wil in deze legislatuur extra aandacht besteden aan projecten voor directe interactie met de burger. We kiezen bij die projecten bewust voor nieuwe en sociale media, maar gebruiken ook klassieke media interactief.

proactieve overheidscommunicatie

We kiezen ook voor een proactieve en alerte overheidscommunicatie. Dat betekent dat we in bepaalde gevallen burgers gericht informeren over maatregelen waarvoor ze in aanmerking zouden kunnen komen. We blijven ook aandacht besteden aan een lage drempel voor contacten met de overheid. Dat betekent oog voor de digitale kloof en een aangepast taalgebruik.

professionalisering van de overheidscommunicatie

De Vlaamse overheid besteedt ook verder aandacht aan de professionalisering van haar communicatie. Dat kan door per project en in functie van de realisatie van haar doelstellingen gericht samen te werken met externe partners (middenveld, media, experts, collega' s bij andere overheden), maar ook door intern samen te werken en samen te communiceren.

reputatie en beeldvorming

Een professionele overheidscommunicatie veronderstelt ook een structurele aanpak rond reputatie en beeldvorming. Met Vlaanderen in Actie (ViA) en het Pact 2020 hebben we onze beleidsdoelstellingen op lange termijn expliciet vastgelegd en een breed maatschappelijk draagvlak gegeven. Dat is meteen een geschikte basis om een duurzaam imagobeleid op te bouwen.

evaluatie van de communicatie

De Vlaamse overheid moet haar communicatie ook voortdurend evalueren. Het meten van de efficiëntie en de effectiviteit van de communicatie-inspanningen moet integraal deel uitmaken van elk communicatieproject.

woensdag 16 december 2009

Beleidsnota overheidscommunicatie 2009-2014

Kris Peeters stelt beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014 voor

Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering, stelt de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014 voor. In die beleidsnota verduidelijkt minister-president Kris Peeters zijn prioriteiten voor overheidscommunicatie.

Hoofdstuk 7 handelt over de Vlaamse overheidscommunicatie. Volgende hoofdlijnen komen aan bod:
  • strategische en operationele doelstellingen
  • rolverdeling in de Vlaamse overheidscommunicatie
  • communicatie rond het EU-voorzitterschap in 2010
Belangrijke onderwerpen die behandeld worden zijn directe interactie met de burger, proactieve en alerte communicatie, communicatie met een lage drempel, duurzame communicatie, een steeds professionelere communicatie, de productencatalogus, het internationaal imago van Vlaanderen, de rol van Vlaanderen tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap en communicatie-initiatieven in functie van Vlaanderen in Actie (ViA).

Communicatieverantwoordelijken van verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid hebben er samen aan gewerkt tijdens een aantal workshops.


Lees ook het nieuwsbericht op de website van KORTOM, Vereniging voor Overheidscommunicatie.

vrijdag 4 december 2009

Is het einde van televisie nabij?

The medium is the message

Televisie is een oud medium. Televisie zal blijven bestaan. The medium is the message, zei Marshall McLuhan. Elk medium heeft zijn eigen kenmerken, karakteristieken en publiek. Een nieuw medium neemt een prominente plaats in in het medialandschap, maar het oude blijft bestaan.

Verdringt internet tv-kijken?

Door het intensievere gebruik van internet komt de klassieke tv-consumptie in het gedrang. Televisie is een massamedium. Het kan op hetzelfde moment een tv-programma bij miljoenen kijkers thuis brengen. Daarin is het bijzonder efficiënt. TV kan daarentegen niet miljoenen programma' s bij 1 kijker brengen. Daar hebben we internet voor. Hoe lang zullen de betaalzenders nog individuele klanten kunnen doen betalen om programma' s op maat te bekijken, op het moment dat die kijker daar zin in heeft?

Christine Ockrent

De Belgische journaliste Christine Ockrent, al 30 jaar actief in de Franse media, zegt vandaag in De Morgen: "Ik snap de collega' s niet die klagen over de opkomst van internet. Ze hebben er niets van begrepen en zouden beter gaan tuinieren, hoewel dat ook erg ingewikkeld is." Wie kijkt nog dagelijks naar het tv-journaal? Zeker niet de jongeren, zij hebben andere kanalen.

donderdag 3 december 2009

Wat zou google doen?

Wat kan een boek teweegbrengen? Ik heb "Wat zou google doen?" van Jeff Jarvis gelezen en nu ben ik al aan een blog begonnen. Als dat maar goed afloopt ....Ik ben het niet eens met alles wat hij schrijft, maar hij heeft wel enkele prikkelende ideeën gelanceerd en enkele nieuwe wetten geformuleerd.
Het is wel ingrijpend wat er allemaal gebeurt. Er is zoveel informatie, het gaat allemaal zo snel. Het economisch model is echt aan het veranderen. De "tussenpersonen" gaan eruit, tenzij ze een duidelijke meerwaarde creëren of hun business aanpassen. Ik volgde deze week ook een lezing van prof. Dirk De Grooff over zoeken op internet. Hij sprak op een studiedag van de Belgische Vereniging voor Interne Communicatie (BVIC). Ik dacht dat ik veel wist over zoeken op internet en hoe ik met zoekopdrachten moest omgaan. Niet dus. Dan die boeken van Chris Anderson, Free, en 'The Long Tail'. Zo prikkelend, zo inspirerend, zo boeiend.